The Tree of Life Experiential Business Game

Skúsenostná obchodná hra pre integráciu zamestnancov

Publikované 5. 7. 2018

Prečo by mali spoločnosti organizovať integračné dni pre svojich zamestnancov?

Integrácia zamestnancov prostredníctvom rôznych aktivít zlepšuje produktivitu organizácie. To je fakt. Je to preto, že ľudia, ktorí sa lepšie poznajú a vedia, ako sa správajú v rôznych situáciách, nielen v práci, sú proste efektívnejší. Majú lepšie vzťahy, viac o sebe vedia. Môžu sa na seba spoľahnúť v rôznych situáciách, ktoré sa prirodzene vyskytujú aj v práci.

The Tree of Life Experiential Business Game

Aké obavy ste mali?

Bola to určite najväčšia hra, ktorú som organizoval z hľadiska počtu účastníkov. Robil som to dvakrát, v dvoch rôznych organizáciách a boli to dve úplne odlišné skúsenosti. Prvýkrát som bol naozaj nervózny - bolo tam asi 130 alebo 150 ľudí. Hra sa hrala v zahraničí, vo Veľkej Británii. Účastníci boli zo všetkých kontinentov. Nebol to homogénny tím, ale ľudia boli nejakým spôsobom prepojení.

Existovalo mnoho obáv. Hra bola vedená výhradne v angličtine, funkčné tímy boli z rôznych krajín a kontinentov. Takže áno, mal som obavy. Ale v priebehu hry sa ukázalo, že tieto obavy boli úplne neopodstatnené. Na začiatku sa veci začínajú pohybovať pomaly a potom je tu super dynamická fáza, keď všetci začínajú utekať, nesú karty a zhromažďujú informácie. Každý stôl rozhoduje - skôr či neskôr - o stratégii. Niektorí lídri sa objavia prirodzene. Je to úplný chaos.

The Tree of Life Experiential Business Game

Prečo si vybrať The Tree of Life?

Organizoval som rôzne stretnutia, povedzme integračné dni zahŕňajúce niektoré fyzické aktivity, športy. Nepochybne tiež pomáhajú niečo sa naučiť a sú užitočné. Ale hry boli pre mňa objavom predovšetkým preto, že poskytujú tímovú integráciu a za druhé sa zaoberajú veľmi presne oblasťami, ktoré osobne vnímam ako veľmi dôležité pre organizáciu. Bol som naozaj ohromený. Hra The Tree of Life je kombináciou integrácie a rôznych aspektov a fáz, ktorými každá spoločnosť prechádza.

Kľúčové prvky, ktoré sa stávajú zjavnými z hry The Tree of Life, sú pre mňa angažovanosť zamestnancov a sústredenie sa na dosiahnutie cieľov. Veľmi rýchlo sa prejavia všetky vodcovské schopnosti a kompetencie. Ľudia sa veľmi rýchlo ujmú svojej úlohy a demonštrujú vysokú úroveň energie, ktorú možno ľahko preniesť na skutočný život v práci, v kancelárii a pomerne často na každodenné situácie.

The Tree of Life Experiential Business Game

Hodí sa Tree of Life na firemné stretnutia mimo pracoviska?

Áno. Viedli sme The Tree of Life pre spoločnosť mimo pracoviska. Hry sa zúčastnilo 110 ľudí. Všetko bolo naplánované veľmi presne a hra bola organizovaná ako ucelený prvok hlavného cieľa. V tejto chvíli sme veľa hovorili o všetkých najdôležitejších veciach pre spoločnosť, do ktorej som v poslednom čase nastúpil ako líder, a diskutovali sme o takých zásadných veciach, ako je náš cieľ, naše hodnoty, naše priority a vízia, ktorú chceme dosiahnuť.

Vízia, ktorú sme potom predstavili všetkým zamestnancom - zdieľali sme ju ako manažérsky tím - sa volala Double Payback. Záverečnou úlohou v hre bolo po všetkých fázach, ktorými sme prešli, dvojnásobok skóre. Hra išla tak fantasticky dobre a hrala sa s takou energiou, že sa nám podarilo skóre strojnásobiť. Bolo to úžasné, pretože všetci verili, že ak sa organizácia zameriava na svoje ciele a chápe svoje priority, plní úlohy veľmi rýchlo, a to aj pod časovým tlakom a je schopná dosiahnuť výsledok. Ak je celá organizácia zameraná na rovnaký cieľ, dokážeme čokoľvek.

Všetky prípadové štúdie