Manažment času

Zvládnite viac za kratší čas tým, že sa naučíte ako byť produktívnejší vďaka časovému manažmentu.

time management skills

Naučiť sa plánovať a organizovať ako rozdeliť čas medzi požadované úlohy a aktivity, umožňuje ľuďom pracovať šikovnejšie a dosiahnuť viac v kratšom čase. Výskum potvrdzuje, že stres je jednotlivcom a tímom spôsobovaný z dôvodu nedostatku zručného manažmentu času. Zameranie sa na výsledky, a nie na úlohy, je kľúčom k správnemu manažmentu času. Mnohí ľudia sú zaujatí tým, že sú zaneprázdnení, ale v skutočnosti urobia menej, čo spôsobuje zmeškanie termínov, zvýšenie stresu a celkovo nižší pracovný štandard.

Zobrať si čas na plánovanie času, či ako jednotlivec alebo skupina, sa môže zdať byť časovo náročné samé o sebe, ale v konečnom dôsledku to ušetrí čas v dlhodobom horizonte a zabezpečí dosiahnutie správnych výsledkov. Jednotlivci a tímy, ktoré majú štruktúrovaný časový manažment, sú vnímané ako profesionálnejšie ako tí, ktorí to nemajú.


Pozrite sa na tento výber súvisiacich populárnych programov.
Potrebujete pomoc pri rozhodovaní? Hľadáte niečo iné?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies