Želané výsledky

V Catalyst Slovensko vieme, že rozvoj jednotlivcov a kultúry tímovej práce v akejkoľvek organizácii vyžaduje zručnosti v oblasti praktického manažmentu, vedenia a osobnej oblasti. Rozvoj zručností je neustále pokračujúci proces. Tu sú niektoré z kľúčových požiadaviek pre jednotlivcov, aby mali šťastnú, úspešnú kariéru a pre tímy, aby pracovali efektívne a harmonicky. Rôzne team-buildingové programy sa sústredia na rôzne praktické zručnosti. Rozhodnúť sa o tom, aké zručnosti chcete rozvíjať, je rozhodujúce pre výber správneho programu a jeho konečný úspech. Vyberte si kľúčovú kompetenciu, ktorá je najviac relevantná pre váš tím, nájdite praktické informácie o tejto zručnosti a náš výber team-buildingových aktivít, ktoré pomôžu v rozvoji danej zručnosti vo vašom tíme.