Breakthrough

Preskúmajte tímovú dynamiku skrz výzvy na riešenie problémov.

1 - 4 hodiny
Indoor aj Outdoor
Súťaživé / Kolaboratívne
10 - Neobmedzený

Popis

V Breakthrough musia tímy zvládnuť sériu aktívnych výziev v rámci určeného času a so špecifickými zdrojmi. Tímy začnú zhodnotením dostupných zdrojov, určia si realistické ciele a dohodnú sa na tom, ako tieto ciele dosiahnuť. Určené časové limity stačia presne na dokončenie výziev, takže tímy sú pod tlakom, ale ostatnú motivovaný ich úspechmi. Tímy sú povzbudzované k tomu aby zhodnotili ich výkon a aplikovali naučené na splnenie ďalšej výzvy. Nakoniec je skupina spojená pre finálnu výzvu so súťažným alebo kolaboratívnym charakterom.

Očakávané výsledky

Výzvy na riešenie problémov v Breakthrough sú starostlivo navrhnuté na preskúmanie komunikácie a rôznych aspektov tímovej práce. V krátkom čase sa tímy naučia o základoch tímovej dynamiky. Jednotlivci sa naučia oceniť to, ako ich osobitý štýl môže ovplyvniť tímový úspech. Taktiež si uvedomia silné stránky druhých. Ak je to potrebné, Breakthrough môže byť prispôsobený ako platforma pre tímové profilovacie techniky ako Belbin či Myers-Briggs. Breakthrough môže byť tiež prispôsobené miestu konania, počtu účastníkov a špecifickým biznisovým otázkam.

Related Testimonial

Našim zámerom bolo prinútiť našich ľudí k novému porozumeniu tímovej práce. Breakthrough úspešne odhalil silné a slabé stránky jednotlivcov a zároveň zdôraznil základné princípy, dôležité pre úspešné tímy. Táto aktivita hovorí sama za seba.

Microsoft

Požiadajte o ponuku