Crowning Glory

Tímy vytvárajú umeleckú inštaláciu z vrchnákov fliaš.

1 - 2 hodiny
Indoor aj Outdoor
Kolaboratívne
30 - Neobmedzený

Popis

Skupina je rozdelená do tímov, z ktorých každý je zodpovedný za vytvorenie časti konečnej inštalácie. Tímy dostanú určité prostriedky a inštrukcie, no nemajú predstavu o tom, ako bude vyzerať konečné umelecké dielo. Musia spolupracovať pomocou zapojenia kolektívneho kreatívneho myslenia pre konceptualizáciu, návrh a vytvorenie umeleckej mozaiky s vrchnákmi z fliaš. Niektorí členovia tímu plnia fotografické výzvy pre získanie farebných korún.

Ostatní dávajú koruny do kovového rámu pre vytvorenie ich majstrovského diela. Keď je dokončené, panely sú zoradené do sekvencie. Nasleduje rozprava, po ktorej sa delegáti obracajú a sledujú dramatické odhalenie inštalácie, čo je vrcholom celého eventu, ktorý bude sprevádzaný silným potleskom. Dokončené majstrovské dielo môže byť vystavené v kancelárii ako trvalá pripomienka dôležitosti tímovej práce, dôvery a spolupráce.

Kľúčové odkazy značky našej spoločnosti možno zahrnúť do dizajnu pre skutočne originálny výtvor. Veľkosť a farba tohto majstrovského diela sú dychberúce!

Očakávané výsledky

Crowning Glory je praktický spôsob, ako zlepšiť zručnosti ľudí, oceniť ostatných a rozvíjať pozitívne myslenie. Úspech vyžaduje, aby tímy spolupracovali, aby zabezpečili symetriu a zhodu medzi časťami umeleckých diel, aby vytvorili skutočne súdržné majstrovské dielo.

Efektívna komunikácia a aktívne počúvanie vytvárajú podporný ekosystém, v rámci ktorého členovia tímu rozvíjajú dôveru a spolupracujú, aby si navzájom pomáhali plniť úlohy a podporovať úspechy ostatných. Uvedomenie si toho, že každý človek prispieva svojím individuálnym talentom, silou a schopnosťou svojmu tímu, rastie v priebehu aktivity.

Ohliadnutím sa za konečným umeleckým dielom je zvýraznená sila pohľadu z väčšej diaľky – ich Crowning Glory!!

Požiadajte o ponuku