Red Alert

Použite kreatívne myslenie a tímovú prácu k zastaveniu vírusu.

1 - 1.5 hodiny
Indoor aj Outdoor
Kolaboratívne
12 - Neobmedzený

Popis

Tímy sledujú zlovestné video od maskovaného zástupcu tímu Red Alert. Hovorí im, že ich počítačové systémy boli napadnuté. Vírus je schopný poškodiť ich systémy a navždy zničiť ich spoločnosť a osobné údaje.

Každý tím dostane debnu a je mu povedané, že musí do 30 minút vyriešiť každú hádanku v debne za účelom karantény vírusu. Video im poskytuje stopy k dokončeniu ich úlohy. Čas začína a tímy pracujú na sade šiestich hádaniek v šiestich kolách. Red Alert androidy sú na dosah, aby im dali stopy, ale za to je potrebné zaplatiť určitú cenu. Po dokončení všetkých šiestich hádaniek zo svojej debny sa tímu zobrazí jedna číslica kódu.

Video im pripomína, že všetky hádanky vo všetkých debnách musia byť kompletné, a tak začnú pomáhať aj ostatným tímom. Akonáhle sú všetky hádanky vyriešené, tímy vezmú kód, ktorý získali z každej debny, do centrálnej oblasti Red Alert. Zadávajú kód do sféry, zastavujú odpočítavanie a dostávajú vírus do karantény.

Očakávané výsledky

Red Alert je fascinujúca skúsenostná hra, ktorá zlepšuje tímovú prácu a schopnosť riešiť problémy v zábavnom a pútavom prostredí. Vzrušujúca tématika a obmedzený časový rámec zaručujú, že všetci sú v prebehu celej činnosti zaujatí a zapojení. Tímy uplatňujú schopnosti kreatívneho myslenia a efektívnu komunikáciu, keď spoločne rozhodujú o najlepšej stratégii riešenia jednotlivých hádaniek. Ako postupuje hra, členovia tímu sa naučia lepšie spolupracovať. Lepšie oceňujú schopnosti ostatných a uvedomujú si, že ich individuálne talenty majú vplyv na efektivitu tímu ako celku. Tvorba väzieb v tímoch rastie s dokončením každej hádanky v každom kole, oslavujú svoj spoločný úspech.

Zisťujú, že existuje veľký rozdiel medzi sledovaním a videním. Tímy postupne rozvíjajú schopnosť vidieť problém z viac než jedného uhla a používať inovatívne myslenie na jeho riešenie. V záverečných okamihoch hry sa tímy odkláňajú od mentality vytvárania skupiniek pri dokončovaní svojich vlastných hádaniek, pretože spolupracujú na tom, aby pomáhali iným tímom v prospech celej skupiny.

Red Alert vás núti myslieť a zlepšuje vaše schopnosti riešiť problémy. Pomohol nám preskúmať tímovú dynamiku, zatiaľ čo sme sa presúvali medzi aktivitami.

Ciler ay, Human Resources Manager
Samsung, Turkey

Požiadajte o ponuku