Sole Responsibility

Recyklovanie žabiek a ich premena na umenie.

1 - 1.5 hodiny
Indoor aj Outdoor
Kolaboratívne
10 - Neobmedzený

Popis

Každý tím je vybavený množstvom farebných žabiek, remeselných materiálov a mobilného stavebného príslušenstva. Ich úlohou je premeniť tieto základné zdroje na pohyblivé a súdržné umelecké dielo. V obmedzenom časovom rámci musia tímy rozhodnúť o jasnej vízii, udržiavať stálu komunikáciu a prehodnocovať svoje očakávania v súlade so svojím časovým rámcom.

Tímy buď pracujú na konkrétnych témach, alebo spolupracujú na vytvorení jednej obrovskej kinetickej sochy. Ich úlohou je kreatívne interpretovať túto tému vyvážením vizuálneho vyjadrenia s tvarom, farbou, plynulosťou a priestorovými vzťahmi.

Keď činnosť vyvrcholí, tímy oslavujú vzájomné výtvory a vyzdobia svoje prostredie trvalým vyjadrením účelu tímu. Sole Responsibility predstavuje etickú platformu pre spájanie tímov a prepojenie s firemnou kultúrou, pričom prispieva k pozitívnym spoločenským a environmentálnym veciam.

Očakávané výsledky

Sole Responsibility podporuje inovácie, inovatívne rozmýšľanie a tvorivosť so zdrojmi. Príťažlivý charakter surových materiálov si ihneď získa účastníkov a od začiatku stimuluje zdravú diskusiu. Fyzické nastavenie tejto výzvy tiež podporuje tímovú dynamiku, pričom všetci účastníci sa cítia byť príjemne zapojení.

Aktivita vyzýva tímy, aby zvážili nielen body rovnováhy mobilnej konštrukcie, ale aj jemnú rovnováhu jednotlivých rolí vo vzťahu k celkovému cieľu. S veľkým množstvom cieľov v krátkom čase je táto aktivita fantastickým nástrojom pre skúmanie projektového managementu. Úspech vyžaduje rozhodné kroky, súdržnosť tímov a individuálnu zodpovednosť za spoluprácu.

CSR (Spoločenská zodpovednosť firiem) výsledky

Ocean Sole je sociálny podnik, ktorý sa drží hesla ‘Výmena, nie pomoc’. Každý rok zozbierajú z pláží v Keni okoli 500 000 žabiek a zamestnajú viac než 90 miestnych remeselníkov, ktorí vytvárajú z týchto vyhodených žabiek umelecké sochy. Úzko sme s Ocean Sole spolupracovali a vyvinuli sme exkluzívne, jednovrstvové produkty, ktoré majú hrúbku jednej žabky. Keď sú nafarbené, zalepené a vyhladené, tieto produkty poskytujú príjemný, flexibilný surový materiál pre kreatívnu aplikáciu.

Zábavná aktivita, ktorá každého povzbudzuje ku kreatívnemu mysleniu a aktívnemu počúvaniu nápadov ostatných. Milujeme faktor dobrého pocitu, ktorý prinieslo využitie recyklovaných materiálov k vytvoreniu umenia, ktoré teraz visí v našej kancelárii - ako neustála pripomienka.

Požiadajte o ponuku