StreetBeat

Tímy vytvoria pulzujúce pouličné predstavenie s recyklovanými inštrumentami.

1 - 2 hodiny
Vnútri aj vonku
Spolupráca
30 - Neobmedzený

Popis

V aktivite StreeBeat tímy vytvoria ich vlastný farebný pouličný karneval za menej ako 90 minút! Pracujúc v skupinách, účastníci skúmajú na aké zvuky sa dajú použiť rozličné inštrumenty ako smetné koše, odtokové rúry a metle ako je vizuálne efekty, ktoré sa dajú dosiahnuť z kopy kusov mestských uniforiem. Potom sa skupina spojí a spolupracuje tak, aby vytvorila harmonické a súladné zvuky.

Výsledné dynamické a pozdvihujúce predstavenie jasne ukáže ako rozličné skupiny vyjadrujú, interpretujú a dosahujú úspech.

Očakávané výsledky

Pracujúc s limitovaným časom a zdrojmi si skvelé predstavenie bude vyžadovať tvrdú prácu, množstvo tímovej práce a kreatívnej energie. StreetBeat je celý o pracovaní spolu ako tím na dosiahnutí spoločného cieľa.

CSR (Spoločenská zodpovednosť firiem) výsledky

Vďaka použitiu nástrojov z odpadových materiálov je StreetBeat praktickou ukážkou recyklovania. Môžete tento koncept posunúť na ďalšiu úroveň a vyzvať vašich účastníkov, aby sami doniesli materiály na recykláciu pre tento event.

Related Testimonial

Wow! Prekvapivý výsledok. Každý sa zapojil a mal skvelý deň. Energizujúce a povzbudzujúce so skvelým posolstvom o udržateľnosti.

Cisco Systems Ltd

Požiadajte o ponuku