Toy Factory

Vyrobte hračky pre charitu a premeňte kreativitu vášho tímu na dobrú vec.

2 - 3 hodiny
Indoor
Kolaboratívne
10 - Neobmedzený

Popis

V Toy Factory, tímy dostanú tašku so zmiešanými drevenými časťami, ktoré musia skombinovať a dekorovať tak, aby vytvorili vysoko kvalitné detské hračky. Trojdimenzionálne návrhy sprevádzajú účastníkov cez tento proces a popisujú dizajn hračiek. V štádiu plánovania skupina identifikuje komponenty, manažuje postupy, rozdeľuje individuálne zodpovednosti a vytvára výrobnú linku. Po kontrole kvality sú hračky kreatívne dekorované.

V druhej fáze je potrebné out of the box zmýšľanie - tímy dostanú za úlohu vytvoriť angažujúce a vzdelávacie hry s použitím novovytvorených hračiek. Zábavné neformálne finále umožní všetkým tímom prezentovať unikátne aktivity, ktoré maximalizujú hraciu hodnotu ich hračiek.

Očakávané výsledky

Vytvoriť efektívny výrobný proces a systém kontroly kvality, aby bol zákazník spokojný – o to predsa ide v reálnom svete. Nestačí len dobre poznať technické problémy, na ktoré zákazníci narážajú; vyrobené hračky musia oceniť vaši skutoční zákazníci – deti v núdzi. Či už ide o otvárací program konferencie alebo o program na večierku, Toy Factory predstavuje nový a flexibilný prístup k teambuildingu, ktorý podporuje ducha komunity. Hračky budú následne venované miestnej charite, škole alebo detskému domovu.

CSR (Spoločenská zodpovednosť firiem) výsledky

Hračky a herný materiál sú darované lokálnej detskej charite, škole či detskému domovu.

Ďakujem za navrhnutie práve Toy Factory. Nielenže sme sa naučili viac o spolupráci a zmenili náš postoj k zákazníkom, ale aj sme všetci ukončili event s pocitom, že sme urobili niečo, čo vyčarilo úsmev na tvári znevýhodnených detí. Skvelý, dobrý pocit pre náš tím.

WWT

Požiadajte o ponuku