Treasure Island

Tímy pretekajú aby dostali všetkých členov tímu na centrálny ostrov a otvorili truhlu pokladov.

1 - 2 hodiny
Indoor aj Outdoor
Kolaboratívne
16 - Neobmedzený

Popis

V Treasure Island sa tímy pokúšajú dostať na centrálny ostrov a otvoriť tam truhlu pokladov. Majú k dispozícii 3 nosníky, lano a malé kamene na strategických miestach, ktoré slúžia ako bezpečné miesta. Musia použiť nosníky tak, aby medzi sebou vytvorili mosty a postupovali stále bližšie k ostrovu. Čím bližšie sa dostanú k ostrovu, tím musia byť kreatívnejší, keďže predchádzajúce metódy už nefungujú. Čoskoro si tímy uvedomia, že ak chcú uspieť, tak musia spolupracovať. Iba spoločne sa môžu tímy dostať až k ostrovu a otvoriť truhlicu s veľkým prekvapením.

Očakávané výsledky

Treasure Island je zároveň ostrovom troch 3 S: Synergia, Sharing a Solidarita, pretože tieto hodnoty vyjadrujú postoj potrebný na úspech v tejto aktivite, ako aj v skutočných výzvach v živote. Táto hra si vyžaduje agilné myslenie, ktoré je odmenené. Ako v skutočnom živote, aj v tejto aktivite musia tímy použiť inovatívne myslenie a nezaseknúť sa v obvyklých procesoch. Agilné myslenie a efektívna komunikácia pomôžu tímom manažovať zmeny. Treasure Island je náročná zážitková aktivita, ktorá pre úspech vyžaduje kreatívne riešenie problémov a ocenenie sily kolaborácie.

Požiadajte o ponuku