The Tree of Life

Hra zmeny, rôznorodosti a partnerstva

3 - 4 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
120 - Neobmedzený

Popis

The Tree of Life je simulačná hra o zmene, rôznorodosti a partnerstve. Je navrhnutá tak, aby podporovala pozitívne zmeny a slúži ako inovatívny a praktický spôsob komunikácie poslania a hodnôt spoločnosti.

Hlavným dejom je evolúcia: hráči začínajú ako jednoduchý organizmus zvaný LUCA (Posledný univerzálny spoločný predok). LUCA žije v dynamickom ekosystéme, v ktorom musia všetky organizmy spolupracovať, aby ho udržali a prežili. K tomu musia plánovať agilnú stratégiu a prispôsobiť sa mnohým zmenám v ich dynamickom prostredí. Existuje mnoho konkurenčných ekosystémov, ktoré môžu tiež spolupracovať na získavaní zdrojov potrebných pre vývoj organizmu.

Očakávané výsledky

The Tree of Life je veľmi pútavá hra, ktorá vytvára pozitívnu, dynamickú atmosféru v skupine. Účastníci sa musia naučiť spolupracovať v neustále sa meniacom prostredí. Vzhľadom k tomu, že sa prostredie neustále a neočakávane mení, účastníci musia využívať efektívnu komunikáciu, strategické myslenie a agilné, flexibilné plánovanie pre optimálny výkon. Spochybňuje mentalitu uzavretých skupín a vyžaduje spoluprácu naprieč tímami pre úspech a prežitie.

Jedným z charakteristických rysov tejto hry je, že je určená pre väčšie skupiny 120+ hráčov. Dokonca aj pri veľkých skupinách bude každý účastník plne zapojený, keď budú hrať a súčasne budú spolupracovať.

Súvisiaca referencia

The Tree of Life bol efektívny a zábavný pre všetkých účastníkov. Poznatky získané pri spolupráci, procese zmeny a organizácii práce významne prispeli k rozvoju našich zamestnancov.

Monika Tyziniec, HR Business Partner
CompuGroup Medical

Požiadajte o ponuku