Trust or Bust

Tímy aplikujú neuro-lingvistické zručnosti v zábavnej hre s témou letiska.

1 - 3 hodiny
Indoor
Súťaživé
8 - Neobmedzený

Popis

Trust or Bust je angažujúca aktivita s témou medzinárodného letiska a obsahuje colníkov, prichádzajúcich pasažierov a pašované tovary. Účastníci sa zúčastnia série zábavných zážitkových aktivít, kde sa naučia úlohu výrazu tváre, reči tela, tónu hlasu a očného kontaktu na rozpoznanie znakov, ktoré sa vzťahujú na dôveru a komunikáciu.

Potom tieto nové zručnosti otestujú vo vtipnej a pamätnej aktivite, kde sa zhostia úloh prichádzajúcich pasažierov alebo colníkov, ktorý musia odhaliť pašované predmety. Celá aktivita je nakoniec zhodnotená a jej obsah aplikovaný do biznisového kontextu.

Očakávané výsledky

Tímy sa naučia techniky a zručnosti na odhalenie pravdy, budovanie vzťahov a flexibilnú komunikáciu. Schopnosť rozpoznať pravdu ale aj klam umožní účastníkom budovať lepšie biznisové vzťahy, založené na dôvere a istote. Pomáha to rozhodovaciemu procesu, ktorý zahŕňa iných ľudí a vedie to ku konkurenčnej výhode v biznise.

Táto sofistikovaná biznisová simulácia poskytne jadro pre porozumenie dôvery, ktorá je zásadná pre spoločenskú zodpovednosť firiem.

Related Testimonial

Pre náš tím predaja bola Trust or Bust veľmi efektívnou cestou učenia sa a rozvoja NLP schopností. Jednoznačne nám to poskytlo konkurenčnú výhodu.

Accenture

Požiadajte o ponuku