Trust or Bust

Tímy aplikujú neuro-lingvistické zručnosti v zábavnej hre s témou letiska.

1 - 3 hodiny
Indoor
Súťaživé
8 - Neobmedzený

Popis

Trust or Bust je angažujúca aktivita s témou medzinárodného letiska a obsahuje colníkov, prichádzajúcich pasažierov a pašované tovary. Účastníci sa zúčastnia série zábavných zážitkových aktivít, kde sa naučia úlohu výrazu tváre, reči tela, tónu hlasu a očného kontaktu na rozpoznanie znakov, ktoré sa vzťahujú na dôveru a komunikáciu.

Potom tieto nové zručnosti otestujú vo vtipnej a pamätnej aktivite, kde sa zhostia úloh prichádzajúcich pasažierov alebo colníkov, ktorý musia odhaliť pašované predmety. Celá aktivita je nakoniec zhodnotená a jej obsah aplikovaný do biznisového kontextu.

Očakávané výsledky

Tímy sa naučia techniky a zručnosti na odhalenie pravdy, budovanie vzťahov a flexibilnú komunikáciu. Schopnosť rozpoznať pravdu ale aj klam umožní účastníkom budovať lepšie biznisové vzťahy, založené na dôvere a istote. Pomáha to rozhodovaciemu procesu, ktorý zahŕňa iných ľudí a vedie to ku konkurenčnej výhode v biznise.

Táto sofistikovaná biznisová simulácia poskytne jadro pre porozumenie dôvery, ktorá je zásadná pre spoločenskú zodpovednosť firiem.

Požiadajte o ponuku