Catalyst Slovensko, ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Návštevou webových stránok spoločnosti Catalyst Global a držiteľov jej licencií akceptujete a súhlasíte s činnosťami a praktikami zahrnutými v tomto Vyhlásení.

Aké informácie zbierame a ako ich zbierame?

Catalyst Global zhromažďuje vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli konkrétne a dobrovoľne. Informácie, ktoré zhromažďujeme od vás, nám umožňujú prispôsobiť a zlepšiť skúsenosti so spoločnosťou Catalyst Global. Tieto informácie používame na spracovanie objednávok, dodávanie produktov a služieb, spracovanie platieb, komunikáciu s vami o objednávkach, produktoch, službách a propagačných ponukách, aktualizáciu našich záznamov a všeobecné udržiavanie vašich účtov, zobrazovanie personalizovaného obsahu, recenzie zákazníkov a odporúčania služieb, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto informácie takisto používame na zlepšenie našich webových stránok, predchádzanie alebo odhaľovanie podvodov alebo zneužívania našich webových stránok a umožnenie tretím stranám vykonávať technické, logistické alebo iné funkcie v našom mene.

Informácie poskytované vami:

Budeme zhromažďovať len osobné informácie, ktoré ste sa rozhodli s nami zdieľať. Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť určité informácie. Pokiaľ je to možné, umožníme vám vybrať spôsob, akým budú tieto informácie použité.

Môžete sa rozhodnúť, že nám poskytnete osobné údaje, ak nás napríklad kontaktujete s otázkou; vyplnením dotazníka alebo iného formuláru s vašimi osobnými identifikačnými údajmi; alebo nás požiadate, aby sme vám poskytli viac informácií.

Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov ste si plne vedomí a jednoznačne súhlasíte s presunom takýchto osobných údajov a zhromažďovaním a spracúvaním takýchto informácií v iných krajinách alebo teritóriách. Akýkoľvek takýto prenos a spracovanie nami bude v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

Automaticky získavené informácie

Každý počítač pripojený k internetu má názov domény a súbor čísel, ktoré slúžia ako Internetový Protokol počítača ("IP"). Keď návštevník požaduje Stránku z akejkoľvek webovej lokality v našej Sieti, naše webové servery automaticky rozpoznajú názov domény návštevníka a IP adresu. Názov domény a IP adresa neodhalia o vás nič iné ako len IP adresu, z ktorej ste sa dostali na naše stránky. Tieto informácie používame na preskúmanie našej návštevnosti a z bezpečnostných dôvodov a na vyšetrenie prípadného zneužitia siete, jej používateľov alebo na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Pri každej interakcii s nami prijímame a uchovávame určité typy informácií. Napríklad, podobne ako veľa webových stránok používame "cookies" a získavame určité typy informácií, keď váš webový prehliadač načítava stránku Catalyst Global. Tým, že vás identifikujeme, môžeme vám poskytnúť personalizovanú skúsenosť s našimi Stránkami.

Čo sú cookies?

Z času na čas môžeme do vášho počítača odoslať súbor cookies. Cookies je malý dátový údaj, ktorý sa odosiela do vášho prehliadača z webového servera a je uložený na pevnom disku vášho počítača. Cookies nemôže čítať údaje z pevného disku alebo čítať súbory cookies vytvorené inými webovými stránkami. Súbory cookies nepoškodzujú váš systém. Cookies používame na identifikáciu oblastí našej siete webových Stránok, ktoré ste navštívili alebo si prispôsobili, takže pri ďalšej návšteve týchto stránok môžu byť tieto stránky pre vás ľahšie dostupné. Ak chcete prijímať súbory cookies, môžete toto nastavenie zmeniť v nastaveniach prehliadača. Váš prehliadač môžete resetovať, aby ste odmietli všetky súbory cookies, alebo nastaviť prehliadač tak, aby vás informoval pri akomkoľvek odosielaní súborov cookies. Ak sa rozhodnete neprijať tieto súbory cookies, vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a inými webovými stránkami sa môžu znížiť a niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako bolo určené.

Informácie získavané od tretích strán

Môžeme získavať informácie o vás aj z iných zdrojov a pridať si ich do nášho zoznamu informácií.

Budeme zdieľať informácie, ktoré dostávame, aj s tretími stranami?

Informácie o našich zákazníkoch sú pre nás dôležité a nepredávame ich tretím stranám za úhradu. Informácie o zákazníkoch zdieľame iba s našimi pobočkami a iba spôsobom, ktorý je uvedený nižšie.

Držitelia licencií

Catalyst Global úzko spolupracuje so svojimi držiteľmi licencií a afiliačnými spoločnosťami. Tieto spoločnosti prevádzkujú produkty Catalyst na základe licencie spoločnosti Catalyst Global a môžeme takisto poskytovať služby alebo predávať produkty v mene týchto podnikov. Vyhradzujeme si právo zdieľať informácie medzi našimi licencovanými užívateľmi.

Poskytovatelia služieb

Informácie sa poskytujú len tretím stranám, ktoré poskytujú služby alebo funkcie v našom mene. Títo poskytovatelia služieb vyžadujú informácie o vás a vašom podnikaní, aby vám poskytli čo najlepšie služby.

Aj keď spoločnosť Catalyst Global a jej držitelia licencií môžu mať prístup k vašim osobným identifikačným údajom na vyššie uvedené účely, nesmú používať tieto osobné údaje na akýkoľvek iný účel a musia spracovať vaše údaje v súlade s legislatívou o ochrane údajov.

Reklama, marketing, e-newsletter

Môžeme použiť informácie na interné marketingové analýzy, napríklad na posúdenie trendov medzi našimi spotrebiteľmi alebo na meranie intenzity návštevnosti na našich webových stránkach. Môžeme tiež použiť vaše osobné údaje, aby sme vám komunikovali naše produkty a služby a služby našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a materských spoločností a všetkých ich súvisiacich podnikov. Budete sa môcť rozhodnúť, či chcete prijímať tento typ oznámení, keď nám prvýkrát poskytnete informácie o osobnej identifikácii. Môžeme tiež zdieľať informácie, ktoré nemajú osobne identifikačný charakter, s inými používateľmi, ako sú inzerenti, v anonymnej forme, čo znamená, že informácie nebudú obsahovať žiadne osobné informácie o vás.

Zabezpečíme, aby vám vybrané organizácie bez vášho povolenia neposielali propagačné a marketingové informácie. V prípade, že udelíte súhlas, berte na vedomie, že tieto organizácie sú starostlivo vyberané a budú viazané podmienkami tohto vyhlásenia.

Fotografie, svedectvá, prípadvné štúdie a iné

Informácie, ktoré uverejníte na verejných miestach alebo cez verejné priestory Stránok, sú všeobecne dostupné a môžu byť zhromažďované a použité inými osobami a môžu viesť k tomu, že vás tieto osoby budú kontaktovať. Používateľom stránok sa odporúča, aby si pri poskytovaní osobných údajov o sebe vo verejne dostupných sekciách týchto Stránok dobre prečítali, na aký účel budú použité.

Predaj a prenos

V prípade predaja, zlúčenia, konsolidácie, zmeny v kontrolnej funkcii, prevodu základného imania, reorganizácie alebo likvidácie môžeme preniesť, predať alebo prideliť tretím stranám informácie týkajúce sa vášho vzťahu s nami vrátane, a neobmedzene, vašich osobných identifikačných údajov, ktoré poskytnete a aj ďalšie informácie týkajúce sa vášho vzťahu s nami.

Právne náležitosti

Zo zákona môžeme byť povinní zverejniť informácie, ktoré ste poskytli v dobrom úmysle s tým,, že takéto konanie je vyžadované zákonom alebo aby sme dodržali adekvátny právny postup, ktorý nám bol ponúknutý s cieľom chrániť a brániť naše práva alebo majetok a naše záujmy alebo záujmy našim zákazníkov alebo používateľov stránok alebo verejnosti.

Sú vaše informácie v bezpečí?

Zaväzujeme sa poskytnúť vám bezpečné prostredie pri ukladaní a prenose vašich osobných identifikačných údajov.

Vytvorili sme vhodné fyzické, elektronické a procedurálne ochranné systémy na zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie vašich osobných identifikačných informácií. Napriek tomu, že používame najnovšie technologicky vyspelé bezpečnostné systémy, naši poskytovatelia zabezpečenia sa nemôžu zaručiť proti neoprávnenému prístupu tretích strán.

Zmeny v tomto vyhlásení

Toto vyhlásenie sa bude meniť v súlade s neustále sa meniacim prostredím, v ktorom podnikáme. Všetky zmeny sa uverejnia na tejto stránke a odporúča sa, aby ste pravidelne kontrolovali naše webové stránky s cieľom uistiť sa, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich zverejňujeme.

Kontrola vašich údajov

Ak chcete skontrolovať, aké identifikačné informácie o vašej osobe vlastníme, upraviť vaše informácie, požiadať o odstránenie vašich informácií alebo máte nejaké otázky týkajúce sa vyššie uvedeného vyhlásenia, kontaktujte nás prosím.

Google Analytics

Upozorňujeme, že táto stránka používa službu Google Analytics na monitorovanie aktivity webových stránok. Pre viac informácií ako Google zbiera a spracúva data, prosím kliknite na How Google Uses Data When You Use Partner Sites Or Apps.