Biznisové hry

Urýchlite tímové učenie a rast vďaka zážitkovým biznisovým hrám.

Zážitkové biznisové hry sú simulácie reálneho života, ktoré sú interaktívne, zábavné a kreatívne. Využitím metafory reality, zážitkový teambuilding vytvára ‘bezpečný’ odstup od pracovného prostredia. Sú interaktívne a poskytujú praktické úlohy, ktoré nútia účastníkov čerpať z ich minulých skúseností a tiež uplatňovať kreatívne myslenie, čo posilňuje neurónové spojenia v mozgu a zabezpečí trvalé výsledky.

Biznisové hry sú navrhnuté tak, aby sa zamerali na konkrétny súbor výsledkov vzdelávania prostredníctvom procesu praxe, riešenia problémov a rozhodovania. Tieto kroky urýchľujú učenie a zlepšujú uchovávanie vedomostí.

Účastníci sú povzbudzovaní, aby spolupracovali ako tím, kde je každá individuálna úloha životne dôležitá. To podporuje tímovú prácu a tiež zvyšuje individuálnu angažovanosť a motiváciu. To ďalej zaručuje, že výsledky vzdelávania sú skutočné a zdieľané ako tím.

V tomto uvoľnenom náučnom prostredí sú jednotlivci a tímy schopní experimentovať a riskovať. Chyby sú nevyhnutné, ale sú cennou súčasťou vzdelávacieho procesu.

Diskusia, ktorá povzbudzuje preskúmanie a reflexiu, je kľúčom k procesu zážitkového učenia. Výskum ukazuje, že zapracovaním praktických skúseností s abstraktnými konceptmi a následným zohľadnením výsledkov, účastníci zapájajú viacero oblastí svojho mozgu a skutočne, osobne sa prepoja s naučením. Zameriavajú sa na výsledky pre svoj tím a na to, ako ich ich jednotlivé akcie ovplyvnili a porovnávajú ich akcie s činnosťami ostatných. Táto analýza im pomáha lepšie pochopiť, ako sa môžu naučené koncepty aplikovať na iné, rozmanité okolnosti.


Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies