Biznisové hry

Urýchlite tímové učenie a rast vďaka zážitkovým biznisovým hrám.

Zážitkové biznisové hry sú simulácie reálneho života, ktoré sú interaktívne, zábavné a kreatívne. Využitím metafory reality, zážitkový teambuilding vytvára ‘bezpečný’ odstup od pracovného prostredia. Sú interaktívne a poskytujú praktické úlohy, ktoré nútia účastníkov čerpať z ich minulých skúseností a tiež uplatňovať kreatívne myslenie, čo posilňuje neurónové spojenia v mozgu a zabezpečí trvalé výsledky.

Biznisové hry sú navrhnuté tak, aby sa zamerali na konkrétny súbor výsledkov vzdelávania prostredníctvom procesu praxe, riešenia problémov a rozhodovania. Tieto kroky urýchľujú učenie a zlepšujú uchovávanie vedomostí.

Účastníci sú povzbudzovaní, aby spolupracovali ako tím, kde je každá individuálna úloha životne dôležitá. To podporuje tímovú prácu a tiež zvyšuje individuálnu angažovanosť a motiváciu. To ďalej zaručuje, že výsledky vzdelávania sú skutočné a zdieľané ako tím.

V tomto uvoľnenom náučnom prostredí sú jednotlivci a tímy schopní experimentovať a riskovať. Chyby sú nevyhnutné, ale sú cennou súčasťou vzdelávacieho procesu.

Diskusia, ktorá povzbudzuje preskúmanie a reflexiu, je kľúčom k procesu zážitkového učenia. Výskum ukazuje, že zapracovaním praktických skúseností s abstraktnými konceptmi a následným zohľadnením výsledkov, účastníci zapájajú viacero oblastí svojho mozgu a skutočne, osobne sa prepoja s naučením. Zameriavajú sa na výsledky pre svoj tím a na to, ako ich ich jednotlivé akcie ovplyvnili a porovnávajú ich akcie s činnosťami ostatných. Táto analýza im pomáha lepšie pochopiť, ako sa môžu naučené koncepty aplikovať na iné, rozmanité okolnosti.


Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies