disruptive innovation at hr summit

Rušivá inovácia na HR Summit 2016

Publikované 23. 5. 2016 autorom Stuart Harris

Nedávny HR Summit v Hong Kong Convention and Exhibition Centre bol rušný event s počtami účastníkov presahujúcimi 2500 každý deň. Rušivé inovácie boli silnou témou. Premiérové spustenie dlho očakávanej tabletovej aplikácie, zameranej na leadership tréning a teambuilding, Peak Performance pritiahlo veľa pozornosti.

Peak Performance

Peak Performance je súťaživá hra, v ktorej tímy spravujú zdroje a monitorujú podmienky, zatiaľ čo dávajú pokyny sprievodcom na vrchol Mount Everestu a pri ceste späť do základného tábora počas 18-dňovej expedície. Každý tím si prezerá svoje voľby a rozhoduje prostredníctvom tímového tabletu. Podmienky lezenia, ako napríklad nadmorská výška a počasie, sú premietané na centralizovanú obrazovku spolu s celkovými pozíciami všetkých tímov v hre, aby sa v priebehu hry zvýšila súťaživosť. Všetko toto vážne rozhodovanie je prerušované ľahkými fyzickými aktivitami, ako je vypchávanie spacieho vaku, obliekanie sa do horolezeckého postroja so zaviazanými očami či stavanie stanu!

Význam zážitkového učenia ako nástroja na dosiahnutie individuálnych a organizačných zmien by sa nemal podceňovať. V normálnom pracovnom prostredí sú zamestnanci často viazaní strachom z neúspechu. Výskumy ukazujú, že sa účastníci zážitkového učenia mimo pracoviska učia v kratšom čase vďaka použitiu angažujúcich tém, hmatateľných komponentov ako aj zábavných a relevantných odkazov na ich podnikateľské prostredie.

Po ukončení účastníci využívajú reflexné pozorovanie aby zistili, čo sa stalo počas aktivity, aké rozhodnutia prijali a dôsledky týchto rozhodnutí. Keď sa to porovná s reálnymi obchodnými podmienkami, účastníci sú schopní uskutočňovať trvalé a účinné zmeny v správaní tým, že plne porozumejú dôsledkom ich výberu a prijímajú za ne zodpovednosť.

FreshBiz Game

Rušivá inovácia bola tiež témou semináru FreshBiz v HR Learning Theatre s návštevnosťou, ktorá trikrát prevýšila pridelené miesta! David Simpson z tímu Team Building Asia previedol účastníkov cez FreshBiz, zábavný herný workshop, zameraný na posilnenie tímovej práce a tvorivosti za menej ako 90 minút. FreshBiz doposiaľ ovplyvnil životy viac ako 35 000 ľudí v 20 krajinách. A na HR Summite tomu nebolo inak. Účastníci dosvedčili poznatky o sile spolupráce, kreativity a proaktívneho nezávislého myslenia, ktoré čerpali z hry. FreshBiz je výtvorom od Ronen Gafni a Simcha Gluck a je k dispozícii globálne prostredníctvom siete Catalyst Global.

Go Team

Ako odpoveď na rušivé inovácie, Team Building Asia navrhol "honbu za pokladom" na mieru, aby podporil hlbšiu angažovanosť so stánkami na HR Summite. Spojenie iPadu s nainštalovanou aplikáciou Go Team previedlo účastníkov po okolí. Pri príchode do stánku boli vyzvaní, aby spolupracovali a odpovedali na 3-4 prispôsobené otázky, špecifické pre poskytovanie služieb tejto spoločnosti. Všetci sa zhodli, že je bol zábavný a jedinečný spôsob, ako preskúmať HR Summit v Hongkongu.

Stuart Harris

Spoluzakladateľ a riaditeľ v Team Building Asia

Stuart Harris vybudoval z tímu Team Building Asia najprestížnejšiu a najefektívnejšiu teambuildingovú spoločnosť v Ázii.

Všetky články

Všetky články

Odporúčame vám prečítať