Accentuate the positive

Zdôraznite to pozitívne

Publikované 18. 5. 2017 autorom Dace Stīpniece

Otázka: Prečo je dôležité zvážiť vplyv emócií na pracovisko?

Emócie zohrávajú veľkú úlohu pre nás všetkých v každodennom živote. Emócie možeme vyjadrovať slovami ale aj rečou tela. Nepotrebujem použiť žiadne slová, aby som niekoho spravila smutným. Takže emócie nás ovplyvňujú všade. Strávime väčšinu nášho dňa v práci, a preto je dôležité venovať pozornosť tomu, ako komunikujeme s našimi kolegami a zákazníkmi. Pracovné emócie závisia od interných faktorov, ako sú vedenie, členovia tímu, platby a odmeny, ale aj vonkajšie faktory. Tie môžu zahŕňať náš osobný život, vrátane vzťahov s našimi priateľmi a rodinou. Osobnosť každého človeka je iná, preto reagujeme a vyjadrujeme veci iným spôsobom, či už pozitívnymi alebo negatívnymi emóciami.

Otázka: Aký vplyv majú pozitívne a negatívne emócie na pracovisko?

Pozitívne emócie sú tie, ktoré zvyšujú produktivitu práce. Ak sú zamestnanci spokojní, či už vďaka svojej práci, alebo v osobnom živote, výsledkom je efektívnosť, kreativita a ochota robiť svoju prácu čo najlepšie. Každý človek sa usiluje byť ocenený a chce sa cítiť dobre v práci, ktorú robia, ako aj mať skvelé pracovné prostredie. Takže manažéri majú skutočne dôležitú úlohu pri motivovaní svojich zamestnancov, pri uznávaní ich úspechov a ich odmeňovaní. To všetko vytvára pozitivitu. Negatívne emócie majú opačný účinok. Problémy môžu začať s pracovným preťažením alebo ak zamestnaneci začnú cítiť, že im chýba podpora alebo jasná vízia toho, čo majú robiť, a to vytvára stres a demotiváciu. To môže viesť ku konfliktom v skupine a poškodeniu vzťahov medzi kolegami. Znižuje to tiež kreativitu a schopnosť angažovať sa.

Otázka: Ako môžeme vytvoriť pozitívne prostredie na pracovisku a na eventoch?

Musíme pamätať na poskytovanie sociálnej podpory každému zamestnancovi. Napríklad, ak niekto príde k vám a opýta sa niečo, čo sa môže javiť ako hlúpe, alebo zrejmé, nie je to zbytočné. Využite príležitosť na to, aby ste správne odpovedali a vybudovali medzi vami dôveru. Váš kolega bude šťastný, že nie je sám vo svojej práci, a že má okolo seba užitočných kolegov. Vytvorili ste pozitívne pracovné prostredie. Poskytnite jasne definované ciele a pracovné plány. Ak máme jasnú predstavu o tom, čo sa od nás a našich cieľov požaduje, môžeme lepšie naplánovať našu pracovnú dobu a nájsť najlepšie riešenia. Ak je to možné, požiadajte každého zamestnanca, aby vykonal určité fyzické aktivity. Cvičenie je skvelý prostriedok na zmiernenie stresu a môže pomôcť zmeniť zlé emócie na pozitívne pocity. Ak tieto činnosti môžete urobiť spoločne, ešte lepšie. Môže to byť malé teambuildingové cvičenie. Nezabudnite si vždy navzájom hovoriť "ďakujem". Vytvorí to úsmev na niekoho tvári a umožňuje im myslieť si, že ich práca bola ocenená. Najviac ako sa dá, spravte humor dôležitou súčasťou vášho pracovného dňa.

Otázka: Sú si firmy viac vedomé dôležitosti starostlivosti o well-being pracovníkov a delegátov?

Pracujúc s medzinárodnou teambuildingovou spoločnosťou môžem povedať, že dnes väčšina spoločností premýšľa nad tým, ako vybudovať pekné, lepšie a pozitívne pracovné prostredie. Manažéri firiem a manažéri ľudských zdrojov hľadajú najlepšie spôsoby, ako motivovať a zvyšovať produktivitu, tvorivosť a efektívnosť práce. To znamená, že vždy hľadajú rôzne možnosti a rôzne prístupy na zvýšenie well-beingu u zamestnancov.

Dace Stīpniece

Entertrainer v UPAS Latvia

Entertrainer | Eventový manažér | Event koordinátor | Manažment krajiny v Catalyst Baltic | Tréningový koordinátor v FreshBiz

Všetky články

Všetky články

Odporúčame vám prečítať