Escape Games

Únikové hry sú o riešení nápovedí a dešifrovanie kódov s cieľom uniknúť z tematického scenária.

Únikové hry kombinujú elementy dobrodružstva, divadla, tímovej práce a špeciálnych efektov. Hoci sa téma každej miestnosti môže líšiť, všetky reprezentujú výzvu úniku cez lúštenie kódov, dešifrovanie nápovedí a použitie rôznorodého setu zručností pod extrémnym tlakom času. Ich popularita celosvetovo rýchlo rastie. Prvá úniková hra začala v Kyote v Júly 2007, teraz sa takmer nenájde mesto na svete, ktoré by nemalo aspoň jednu únikovú miestnosť - len Budapešť ich má 50. Únikové miestnosti sú ultimatívnym príkladom zážitkovej ekonomiky, kedy nová generácia konzumentov vyhľadáva zmysluplný zážitok a vytvorenie pretrvávajúcich spomienok s priateľmi ako protiklad k pasívnemu konzumu.

Catalyst Global má množstvo teambuildingových aktivít v štýle únikových hier, ktoré čerpajú z rovnakých prvkov tajomstva, dobrodružstva a riešenia problémov. Je dokázané, že posilňujú tímovú väzbu prostredníctvom spoločných skúseností a navyše neformálne spochybňujú tvorivé myslenie a zručnosti pri riešení problémov. Členovia tímu sa naučia spolupracovať pri kombinovaní zručností, aby dosiahli úspech, a v niektorých teambuildingových cvičeniach tímy musia spolupracovať, aby dosiahli úspech pre všetkých. Sú zážitkovým vzdelávacím nástrojom na zničenie silo mentality a posilnenie spolupráce medzi sektormi. Únikové hry ponúkajú hracie pole na objavovanie tímovej dynamiky. Komunikácia, silný leadership a porozumenie individuálnych predností kolegov sú hlavné komponenty úspešného biznisu (a úniku z uzamknutého boxu!)


Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies