Escape the Maze

Akciou nabitá, GPS úniková hra, ktorá vyzýva tímy, aby sa dostali späť do reality.

1 - 3 hodiny
Vonku
Súťaživosť aj spolupráca
8 - Neobmedzený

Popis

Tímy sa pohybujú po dobrodružnej ceste "skutočného sveta", aby unikli "virtuálnemu svetu", ktorý sa zrkadlí na ich tablete. Vyzbrojení "akčných balíčkom" plným dôležitých vecí, musia účastníci hľadať cestu cez rad herných sektorov a virtuálnych kontrolných bodov. Každý sektor je navrhnutý tak, aby testoval tímovú dynamiku a vyzval účastníkov, aby mohli na ceste účinne komunikovať. Ako tímy prechádzajú naprieč reálnym terénom smerom ku kontrolným bodom na GPS, odhaľujú sa postupne ďalšie hádanky a skryté kontrolné body pre odchod a únik z bludiska. Odpovede a voľby, ktoré tímy robia, otvárajú tajné alternatívne trasy so "skratkami" pre tých, ktorí nemajú to šťastie! S výberom prostriedkov a pomôcok, ktoré skutočne ovplyvnia ich progres, má každé rozhodnutie dôsledok.

Očakávané výsledky

Rýchle a vysoko interaktívne dobrodružstvo prostredníctvom virtuálneho sveta. Riešenie problémov je len začiatok, tím bude musieť úzko spolupracovať, využívať tímovú prácu, rozhodovať sa pod tlakom, dôverovať, viesť a učiť sa zo skúseností. Escape the Maze sa môže prevádzať ako konkurenčné cvičenie, v ktorom sú kľúčové zodpovednosť, komunikácia a časový manažment. Pre dosiahnutie výsledku spoločného učenia môžu tímy pristupovať k týmto sektorom súčasne a zdieľať svoje učenie z úspechu a neúspechu pomocou zasielania správ cez aplikáciu. V oboch prípadoch musia tímy na konci pracovať spoločne, aby sa zachránili.

Team Assesment Tool

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Tento nástroj je určený na záver vášho teambuildingu, hneď po debriefe. Podporí výsledky teambuildingu a porozumenie toho, čo ste zažili a čo nové ste sa naučili. Pomocou nástroja Team Assessment Tool získate trvácne výsledky, podporíte tímovú súdržnosť, individuálny osobný rast, rozvoj zručností a tým zvýšite výkonnosť vášho tímu aj jednotlivcov v ňom. Zistite viacPožiadajte o ponuku