City Build

Tímy vytvoria obrovský model mesta.

2 - 3 hodiny
Vnútri
Spolupráca
40 - Neobmedzený

Popis

V City Build tímy navrhujú časť modelu mesta. Mesto má rôzne zóny ako industriálnu, bytovú, oddychovú a biznisovú štvrť spolu so spájajúcou infraštruktúrou ako cesty, koľajnice a vodné systémy. Tímy pracujú na ich vlastnej časti, ale musia zabezpečiť aj kolaboráciu s ostatnými tímami, aby zaistili jednotu dizajnu medzi zónami a súvislú dopravnú sieť s časťami ostatných tímov a mesta ako celku. Používajúc širokú škálu materiálov, stavajú vymyslené a kreatívne mesto, ktoré je funkčné a estetické. Po uplynutí času tímy spoja ich časti a oslavujú ich úspech v práci so spoločným cieľom.

Očakávané výsledky

Tímy pracujú na vývoji spoločnej vízie a zdieľanej stratégie, ktorú zrealizujú aplikujúc kreativitu a skvelé zručnosti v manažmente projektov. Plánovanie a stratégia prostredníctvom efektívnej medzi-tímovej komunikácie a kolaborácie sú nevyhnutné na zaistenie toho, že sú jednotlivé zóny prepojené a plynulé. Kreativita v štrukturálnom dizajne zaručí, že bude mesto funkčné, praktické a pekné. Manažment času a zdrojov sú tiež nevyhnutné na to, aby bol projekt hotový na čas. City Build je zábavný, zapamätateľný, zdieľaný zážitok, ktorý sa spolieha na angažovanosť všetkých jednotlivcov, dobrú dynamiku tímu a kolaboráciu v rámci celej skupiny na zaistenie úspechu.

Požiadajte o ponuku