ibuild

Zlepšite sa v tímovej komunikácii

1.5 - 3 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
4 - Neobmedzený

Popis

V tejto aktivite sa dôraz kladie na komunikáciu a spoluprácu medzi oddeleniami a porozumenie toho že každý jeden účastník je dôležitý pre úspech svojho tímu. Účastníci sú rozdelení do malých skupín a je im pridelená špecifická úloha. Cieľom je zostaviť model z veľmi jednoduchých prvkov podľa zvolenej stratégie v obmedzenom čase.

Očakávané výsledky

Ibuild zjednotí Váš tím, zameria sa na dôležitosť správneho výberu slov, spätnej väzby a vytvorenie postupnej stratégie projektu. Prísne pravidlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby zdôraznili hlavné princípy presného odovzdávania informácií. Ibuild je skvelý spôsob ako zlepšiť internú komunikáciu či už medzi rôznymi tímami alebo oddeleniami, a tak isto je podnetný pre zlepšenie komunikácie so zákazníkmi. Po aktivite nasleduje zhrnutie "debrief", kde sa účastníci delia o svoje skúsenosti a poznatky z aktivity.

Related Testimonial

IBuild bol pre nás neuveriteľne efektívny spôsob, ako sa v komunikácii viac zamýšľať nad tým, ako používame reč pri rozprávaní a ako zapájame a využívame neverbálnu komunikáciu. Aktivita bola super zábavná a pútavá. Vďaka tejto hre dbáme viac na spôsob, akým spolu komunikujeme.

Ferring

Team Assesment Tool

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Tento nástroj je určený na záver vášho teambuildingu, hneď po debriefe. Podporí výsledky teambuildingu a porozumenie toho, čo ste zažili a čo nové ste sa naučili. Pomocou nástroja Team Assessment Tool získate trvácne výsledky, podporíte tímovú súdržnosť, individuálny osobný rast, rozvoj zručností a tým zvýšite výkonnosť vášho tímu aj jednotlivcov v ňom. Zistite viacPožiadajte o ponuku