ibuild

Zlepšite sa v tímovej komunikácii

1.5 - 3 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
4 - Neobmedzený

Popis

V tejto aktivite sa dôraz kladie na komunikáciu a spoluprácu medzi oddeleniami a porozumenie toho že každý jeden účastník je dôležitý pre úspech svojho tímu. Účastníci sú rozdelení do malých skupín a je im pridelená špecifická úloha. Cieľom je zostaviť model z veľmi jednoduchých prvkov podľa zvolenej stratégie v obmedzenom čase.

Očakávané výsledky

Ibuild zjednotí Váš tím, zameria sa na dôležitosť správneho výberu slov, spätnej väzby a vytvorenie postupnej stratégie projektu. Prísne pravidlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby zdôraznili hlavné princípy presného odovzdávania informácií. Ibuild je skvelý spôsob ako zlepšiť internú komunikáciu či už medzi rôznymi tímami alebo oddeleniami, a tak isto je podnetný pre zlepšenie komunikácie so zákazníkmi. Po aktivite nasleduje zhrnutie "debrief", kde sa účastníci delia o svoje skúsenosti a poznatky z aktivity.

Súvisiaca referencia

iBuild sa mi veľmi páčil. Úplne to splnilo moje očakávania. Skvelé posolstvá pre tím o komunikácii, ktoré sa nám zídu v nadchádzajúcom projekte. Veľmi sa im to páčilo, bola to téma počas večere a s radosťou sa o nej rozprávali aj po nej.

Ildikó
Senior Market and Business Analyst, Danucem

Požiadajte o ponuku