Kreatívne myslenie

Uvedomenie si nových spojení medzi konceptmi skrz kreatívne myslenie transformuje vaše vzťahy so svetom.

creative thinking

Kreativita je definovaná ako vytváranie niečoho nového. Kreatívne myslenie, na druhej strane, je kognitívny proces alebo vytváranie myšlienok, ktoré menia náš vzťah so svetom. Kreatívne myšlienky často nie sú úplne nové, zväčša je to o uvedomení si nových súvislostí medzi existujúcimi konceptmi. To vytvára kreatívne myšlienky v mysliach mnohých. Možno nie sme všetci schopní prísť s ďalším veľkým vynálezom, ale na základnej úrovni máme slobodu sledovať úlohy, ktoré plníme každý deň, a premýšľať o spôsoboch, ako ich robiť lepšie.

V štruktúrovanom podnikateľskom prostredí, zameranom na úlohy, sa ľudia obávajú a vyhýbajú rizikám, impulzivite a nezávislosti, čo potláča kreatívne myšlienky. Podpora prostredia, ktoré umožňuje a odmeňuje spontánnosť a improvizáciu je nevyhnutná pre kreatívne myslenie. Okrem toho, procesy, ktoré umožňujú hodnotenie, inováciu a realizáciu tvorivého myslenia do praxe, sú dôležité pre podporu udržateľného kreatívneho prostredia, kde sa šíria efektívne myšlienky.

Na druhej strane, aby sa zabránilo chaosu, kreatívne myšlienky musia byť v rovnováhe s udržaním existujúcich procesov a štruktúry. Takže aby bolo účinné, musí byť založené na spoločnej vízii.

Teambuildingové cvičenia, ktoré vyžadujú kritické myslenie a riešenie problémov v prostredí, ktoré prekračuje tradičné záväzky pracovísk, sa osvedčili ako prospešné na podporu kreatívneho myslenia. Aby tím úspešne dosiahol cieľ, ako napríklad konštrukciu F1 pretekárskeho auta z kartónu v rámci štrukturovaného postupu návodov, tímy majú príležitosť a slobodu prísť s novými nápadmi a riešeniami na otázky a výzvy, aby dosiahli ich cieľ čo najlepším spôsobom.


Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies