15 team building activities to engage

15 team-buildingových aktivít pre rozvoj schopností a tímových väzieb

Publikované 29. 1. 2019 autorom Esther Daniel

Mnohí zamestnanci berú výraz "team-building" skepticky alebo s nedôverou. Pravdou však je, že dobre navrhnutý program má schopnosť váš tím zapojiť a pomôcť mu rásť. Výhody môžu byť od konkrétnej schopnosti, ktorú by ste chceli rozvíjať, až po jednoduché spojenie tímov a jednotu; to všetko závisí od toho, akú team-buildingovú aktivitu si zvolíte.

Tu v spoločnosti Catalyst Team Building sme strávili veľa rokov skúmaním toho, čo robí team-buildingovú aktivitu efektívnou a navrhli sme viac ako 130 vlastných programov. S využitím týchto vedomostí sme formulovali užší zoznam 15 team-buildingových aktivít, vďaka ktorým sa váš tím zapojí a pomôžu mu rozvíjať svoje schopnosti prostredníctvom zábavy.

V našom zozname sú organizované programy aj menšie aktivity, ktoré môžete realizovať vo vlastnej kancelárii. Takže, bez ohľadu na to, čo hľadáte, mali by ste byť schopní nájsť team-buildingovú aktivitu, ktorá vám vyhovuje.

Scavenger Hunt Bingo

Je to klasický prístup k team-buildingovému cvičeniu. Všeobecným konceptom je vytvorenie bingo zoznamu, naplneného rôznymi úlohami, potom rozdelenie účastníkov do tímov a požiadanie ich o vyplnenie bingo zoznamu. Pre rýchlejšiu voľbu môžete tímy len požiadať o dokončenie jednej či viacerých úloh namiesto celej sady.

Scavenger hunt bingo sa primárne zameriava na angažovanosť a jednotu. Avšak jeho kapacita pre učenie sa je obrovská, pretože môžete vytvárať akékoľvek bingo úlohy, aké si vyberiete. Ak dúfate, že sa vám podarí rozvinúť schopnosť svojho tímu spolupracovať s verejnosťou, vytvorte si úlohy zamerané na rozprávanie sa s cudzími ľuďmi. Prípadne, ak chcete trénovať spoluprácu v tíme a pri riešení problémov, vytvorte ako jednu z úloh hádanku, ktorú budú musieť riešiť spoločne. Táto team-buildingová aktivita nepozná hranice.

Beat the Box

Beat the Box

Beat the Box je inovatívna team-buildingová aktivita, ktorá spája strategické myslenie a časový manažment s tímovou spoluprácou a riešením problémov. Nielen, že testuje jednotu tímu, ale aj vzájomnú znalosť svojich schopností.

Účastníci dostanú krabicu naplnenú štyrmi obalmi. Každý obal je preplnený hádankami a tajomstvami, ktoré musia byť vyriešené, aby sa odhalila kombinácia pre prístup k ďalšiemu prípadu, a to v rámci striktného časového rámca. Táto aktivita môže byť konkurenčná alebo založená na spolupráci, v závislosti na tom, ako chcete, aby sa tím rozvíjal. Je navrhnutá tak, aby preverovala účastníkov, ktorí musia čerpať z rôznych schopností naraz a učila ich neoceniteľné lekcie.

Pozrite si krátke video o Beat the Box a zistite viac.

A Knot of Hands

Táto aktivita je veľmi krátka a perfektná, ak chcete spojiť svoj tím a pomôcť jeho členom uvoľniť sa. Je to veľmi jednoduché - požiadajte účastníkov, aby sa postavili do malého kruhu oproti sebe, potom sa každý účastník natiahne a chytí ruku niekoho na opačnej strane kruhu. Potom, čo sa to udeje raz, požiadajte účastníkov, aby urobili to isté s druhou rukou, tentokrát majú chytiť ruku iného človeka na opačnej strane kruhu. Teraz vyzvite tím, aby sa "rozmotal", bez toho, aby účastníci pustili ruky ostatných.

Je to prekvapivo náročná výzva, ktorá vyžaduje organizáciu tímu, výnimočnú komunikáciu a dobré vedenie, pričom súčasne núti všetkých účastníkov zapojiť sa. Ideálne pre budovanie tímovej jednoty, povzbudenie vedenia a poskytnutie zamestnancom niečoho, o čom budú hovoriť v pár najbližších dňoch.

Bridging the Divide - Teams Collaborate

Bridging the Divide

Širší zážitok z klasického team-buildingového cvičenia, Bridging the Divide, prináša budovanie mostov na ďalšiu úroveň. Účastníci sú rozdelení na tímy, ktorých úlohou je vybudovať časť mosta na základe konkrétnych špecifikácií zákazníka, s obmedzenými zdrojmi a prísnymi časovými lehotami. Každý tím zohráva úlohu zákazníka aj dodávateľa, čo pridáva väčšiu hĺbku, keďže všetci účastníci zažijú obe strany transakcie.

Po uplynutí časového limitu sa tímy stretnú, aby spojili svoje časti do jedného kompletného mosta, ktorý sa potom testuje pomocou diaľkovo ovládaného auta. Spoločnosť zdieľa úspech, zatiaľ čo stavebný proces vyžaduje efektívnu komunikáciu, tímovú prácu a organizované plánovanie.

Sledujte krátke video o Bridging the Divide a zistite viac.

Global Innovation Game - Teams learn effective communication and innvoation

Global Innovation Game.

Global Innovation Game je team-buildingová aktivita, ktorá vyzýva účastníkov, aby vytvárali inovatívne nové produkty a nápady a rozvíjali ich.

Potenciál tejto aktivity je neuveriteľný, v závislosti od času a zdrojov, ktoré máte k dispozícii. Účastníci môžu byť vyzvaní, aby navrhovali veci s dôrazom na využitie tvorivosti a tímových zdrojov. Alternatívne môžu byť skupiny poverené vytváraním produktu, ktorý by mohol rozvíjať spoločnosť ako celok, čo vám umožní využívať team-buildingovú aktivitu ako zábavnú brainstormingovú schôdzku. Táto aktivita si vyžaduje výnimočné prezentačné a komunikačné zručnosti v kombinácii so skvelým plánovaním, organizáciou a inovatívnym myslením.

Je to jednoduché, univerzálne, efektívne a zábavné - všetko, čo potrebujete. Pozrite sa na Global Innovation Game.

Chain Reaction Table Top - teams learn to collaborate and discuss ideas and innovate

Chain Reaction Table Top

Chain Reaction Table Top kombinuje nádherné uspokojenie z vytvárania komplikovaných systémov s metodickým prístupom k dizajnu, testovaniu a vývojovým technikám. Účastníci sú vybavení myšlienkovými kartami pre vytvorenie komplikovaného stroja pre reťazovú reakciu, ktorá nakoniec dosiahne jednoduchý cieľ.

Pre úspech musia byť tímy trpezlivé a metodické pri testovaní rôznych systémov, pričom navzájom využívajú svoje schopnosti pre efektívnu tvorbu výtvorov z myšlienok na ich myšlienkových kartách. Táto team-buildingová aktivita vyžaduje dôraz na detaily, projektový management a precíznosť, pričom zjednocuje tím pod spoločným cieľom.

Pozrite si krátke video o Chain Reaction Table Top a zistite viac.

Negative to Positive

Táto činnosť vyžaduje veľmi málo vybavenia a má oveľa reflexívnejší prístup k rozvoju. Negative to Positive je o poznaní dobrých vecí a lekciách, ktoré vznikajú v situáciách, ktoré by sme inak videli negatívne. Ak chcete spustiť aktivitu, účastníci by mali byť spárovaní s iným členom tímu, s ktorým zdieľali nejaké pracovné skúsenosti - napríklad predchádzajúci projekt, úlohu alebo aktivitu. Potom by mal jeden účastník spomenúť negatívny aspekt ich spoločnej skúsenosti a jeho partner by mal zdôrazniť pozitíva. Potom by si mal tento pár vymeniť úlohy.

Táto úloha má najväčší efekt s veľkým tímom, ktorý spolu zdieľal mnoho rôznych skúseností, pretože pomáha členom tímu lepšie sa spoznať a podporovať pozitívne myslenie tvárou v tvár nepriaznivej situácii. Ak chcete zvýšiť rast, vymeňte partnerov po každej zdieľanej skúsenosti.

Escape the Maze Team Building - Teams learn problem solving together in a fun way

Escape the Maze

Escape the Maze spája sledovanie pomocou GPS s hádankami a riešením problémov a vytvára veľmi interaktívnu a pútavú výzvu, v ktorej sa účastníci fyzicky navigujú vo virtuálnom bludisku a po ceste riešia stopy.

Táto aktivita je vynikajúca na podporu zapojenia všetkých členov tímu. Vyžaduje vynikajúcu komunikáciu, vodcovské schopnosti a spoluprácu a rozvíja tieto schopnosti prostredníctvom zdravého súťaženia. Počas celej aktivity musia účastníci využívať viaceré sady schopností na riešenie problémov, nájdenie kľúčových faktov a indikátorov a na skombinovanie svojich vedomostí, aby mohli uspieť a splniť väčší cieľ - všetky schopnosti, ktoré sú na pracovisku neoceniteľné.

Pozrite si krátke video o Escape the Maze a zistite viac.

Curious Combinations

Primárnym cieľom tejto team-buildingovej aktivity je jednota tímu. Zaujímavé kombinácie zahŕňajú písanie každej položky páru na samostatný list papiera - napríklad "soľ" a "korenie". Každý účastník potom má list papiera prilepený na svoj chrbát a musí zistiť, čo je, tým, že ostatným účastníkom kladie otázky a dostáva odpoveď "áno" alebo "nie". Akonáhle zistia, čo sú, musia hľadať svoj pár.

Skutočná hodnota prichádza po tom, ako účastníci nájdu svoj pár a musia diskutovať o tom, ako sa navzájom dopĺňajú a aké podobnosti zdieľajú. Táto team-buildingová aktivita zdôrazňuje, že aj ľudia s veľmi odlišnými osobnosťami sú nejakým spôsobom podobní.

orchestrate!  Individuals learn together the seemingly impossible is possible

Orchestrate!

Orchestrate! hrá na vrodenú tendenciu ľudstva obmedzovať sa na základe toho, v čo veríme, že dokážeme urobiť. V Orchestrate! musia účastníci spolupracovať, aby sa naučili hrať na nástroj v priebehu 90-120 minút, po ktorých sa celý tím stretne a zahrá ako orchester symfóniu.

Ak chcete pomôcť svojmu tímu dosiahnuť túto úroveň, expertný tím hudobníkov ho naučí základy a pomôže mu trénovať. Sila tejto team-buildingovej aktivity spočíva v tom, že úloha sa na začiatku zdá byť nedosiahnuteľná, takže výsledok je ešte pôsobivejší, keď váš tím uspeje. Je to skvelá aktivita pre posilnenie tímovej morálky prostredníctvom spolupráce a zabezpečenie toho, aby sa všetci zúčastnili a zapojili sa.

Sledujte krátke video o Orchestrate! a zistite viac.

Wordsmiths

Wordsmiths je jednoduchá a efektívna aktivita. Dajte vášmu tímu za úlohu vytvoriť použitím svojich tiel konkrétne slovo. Táto team-buildingová aktivita ľahko eskaluje, v závislosti na veľkosti tímu, pri väčších skupinách môžete vytvoriť miesto konkrétneho slova celú vetu. Jediným požiadavkom pre dosiahnutie úspechu je veľký priestor a foťák, ktorý na záver túto udalosť zaznamená!

Táto úloha vyžaduje tímovú prácu, vedenie a plánovanie úspechu, vďaka čomu je skvelou aktivitou na začiatok akéhokoľvek brainstormingu či schôdze.

Flat out F1 - Teams learn the joy of competing together as a team

Flat Out Formula One

Flat Out Formula One vyžaduje vynikajúcu organizáciu a plánovanie úspechu, každý tím je požiadaný, aby postavil vozidlo F1 zo sady plochých kartónov. To znamená podrobné meranie a sústredené vedenie tímu. Vďaka ďalšiemu rozvoju zamestnancov je po každom zostavení vozidla Formuly 1 potrebné ho vyzdobiť a dodať mu tímovú identitu. Nakoniec sú pretekárskym vozidlám F1 a víťazom odovzdané ceny.

Každý krok na ceste vyžaduje efektívnu spoluprácu a podrobné plánovanie, pretože jeden nesprávny rez môže spôsobiť skutočné problémy v štruktúre vozidla. Ak hľadáte všestrannú a náročnú team-buildingovú aktivitu, je to niečo práve pre vás.

Pozrite si krátke video o Flat Out Formula One a zistite viac.

Personal Logo

Ďalšou krátkou a mimoriadne cenovo dostupnou team-buildingovou aktivitou je Personal Logo. Účastníci sú vyzvaní, aby vyprázdnili svoje vrecká, a potom pomocou všetkých týchto drobností, ktoré majú, musia vytvoriť osobné logo. Hodnota tejto aktivity nie je v tvorivosti, ale v sebapoznávaní a objavovaní.

Po tom, ako všetci účastníci vytvorili svoje osobné logo, musia ho prezentovať skupine, vysvetľujúc každú jeho časť, prečo si ho vybrali a ako ich reprezentuje. Udeľte ceny za najlepšie a najkreatívnejšie logá, ktoré najpresnejšie reprezentujú ich vlastníkov. Prostredníctvom toho sa členovia tímu môžu navzájom oveľa lepšie spoznať, bez potreby investovať do nespočetných zdrojov alebo množstva času.

VR team building - The Infinite Loop - Process improvement together

The Infinite Loop

Vďaka využitiu high-tech VR okuliarov a zložitých hádaniek je The Infinite Loop výzvou v komunikácii, časovom manažmente a riešení problémov, ktorá vyžaduje od tímov, aby prešli sériou hádaniek a oslobodili tak väzňa. Keďže v danej chvíli môže VR okuliare používať iba jeden člen, kľúčom k úspechu v tejto aktivite je stručné a presné zdieľanie informácií, rovnako ako kvalitné rozhodovanie o tom, čo robiť ďalej.

So strmou krivkou učenia a zameraním na objavovanie prostredníctvom chýb, The Infinite Loop nie je jednoduchý program, ale je veľmi obohacujúci a od účastníkov vyžaduje to najlepšie. Vytváranie zložitých problémov, ktoré sa dajú ľahko aplikovať na podnikateľský svet, toto je neoceniteľný a absolútne pútavý team-buildingový program.

Pozrite si krátke video o The Infinite Loop a zistite viac.

The Classic Egg Drop

Nakoniec tu máme výzvu Egg Drop. Použitím jednoduchých kancelárskych predmetov majú účastníci vytvoriť klietky pre ich neuvarené vajcia, ktoré ich ochránia, keď padnú z pevne danej výšky jedného metra.

Ide o team-buildingovú aktivitu, ktorá vyžaduje plánovanie, organizáciu a efektívne využívanie obmedzených zdrojov na dosiahnutie väčšieho cieľa. Je to jednoduché, nákladovo efektívne a je dokázané, že táto aktivita rozvíja zručnosti zamestnancov. Niekedy klasika nie je taká zlá.

Dúfajme, že tento príspevok vám prinesie niekoľko nových nápadov pre vašu ďalšiu team-buildingovú aktivitu alebo program. Tu v spoločnosti Catalyst Team Building UK sme strávili desaťročia vylepšovaním našich výziev, aby sme vytvorili nové a pútavé programy, ktoré rozvíjajú zamestnancov prostredníctvom zábavy.

Objavte viac našich aktivít alebo sa s nami spojte, ak máte nejaké otázky.

Esther Daniel

Vedúca angažovanosti partnerov v Catalyst Global

Zodpovedná za zaistenie organizačnej efektivity skrz stratégie angažovanosti partnerov v sieti Catalyst Global.

Všetky články

Všetky články

Odporúčame vám prečítať