The Infinite Loop

Vstúpte do hry s virtuálnou realitou a cíťte skutočné pocity.

1.5 - 2 hodiny
Vnútri
Súťaživosť
6 - Neobmedzený

Popis

Tím white hackerov je povolaný na špeciálnu tajnú misiu. V noci pred hrou si mladý muž kúpil okuliare s virtuálnou realitou od podozrivej spoločnosti "The Odyssey". Pri skúšaní nových okuliarov sa zrazu fyzicky vstrebal do virtuálneho sveta hry. Poslaním tímu je chodiť tam a späť medzi virtuálnym a reálnym svetom, nájsť stopy, ktoré mu pomôžu pri nájdení väzňa a pomôcť mu vrátiť sa do reálneho sveta.

Jeden člen tímu v danom čase nosí okuliare s VR pre opis virtuálneho sveta, zatiaľ čo spoluhráči v reálnom svete majú riešenia, ktoré pozostávajú zo súboru zámkových modulov, ktoré otvárajú dvere do rôznych miestností pomocou White Hat Guide Book. Keď si myslia, že už sú skončili, sú tlačení na druhú úroveň a musia prejsť cez rovnaké miestnosti s komplikovanejšími zámkovými systémami.

Cieľom hry je vytvoriť súťaž medzi tímami s hlavnou obrazovkou zobrazujúcou vývoj viacerých tímov v rámci jednej hry.

Očakávané výsledky

The Infinite Loop je virtuálna hra založená na spolupráci a komunikácii v reálnom čase. Čím presnejší je hráč vo virtuálnom svete pri opise problému, tým rýchlejšie nájdu riešenie spoluhráči v reálnom svete. The Infinite Loop má silnú krivku učenia - opakované učenie, v kombinácii s nepretržitou spätnou väzbou a zlepšovaním, pomáha riešiť problémy efektívnejším spôsobom. The Infinite Loop je všestranný a výkonný nástroj, zaoberajúci sa zložitými problémami, ktoré ovplyvňujú moderné firmy, pracujúce so vzdialenými tímami a využíva agilné metodiky.

Požiadajte o ponuku