Angažovanosť

Angažovanosť posilní váš tím a zbúrate bariéry vedúce k nelimitovanému úspechu.

Angažovať sa znamená dostať sa do sŕdc a myslí jednotlivcov tak, že sú pripravení zbúrať bariéry v ich úlohe na dosiahnutie misie, vízie a udržaní hodnôt spoločnosti. Jednotlivci vyvíjajúci zmysel pre význam, účel a spolupatričnosť sú dôležitý pre angažovanosť zamestnancov. A angažovanosť zamestnancov priamo vplýva na úspech podnikania.

Zamestnanci sú skutočne zaangažovaní, keď im sú priradené zodpovednosti, ktoré vlastnia a chápu - vedia, kde sa hodia v rámci Big Picture. Cítia sa viac dôveryhodní a zodpovední bez toho, aby boli pod micro manažmentom. Cítia osobný a intelektuálny rast. Vedia, kde sú v tíme, kde môžu požiadať o pomoc a oslavovať úspech. Často sú uznávaní a ako dôsledok ďalej rozvíjajú svoje osobné zručnosti. Výsledkom tejto úrovne angažovanosti je úplné využívanie ich zdrojov, čo vedie k rastu biznisu.

Angažovanosť je základným predpokladom pre lídra na vytvorenie síl, ktoré všetky smerujú tým istým smerom. Aby bol každý zainteresovaný je dôležité osvojenie, jednota a tímová práca. Angažovať sa, znamená dostať sa do sŕdc a myslí jednotlivcov, takže sú pripravení zlikvidovať bariéry pri ich snahe o dosiahnutie misie. Keď majú ľudia v sebe nápady a možnosti, ktoré majú pre nich význam a účel, potom môžu byť skutočne zaangažovaní.


Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies