engagement

5 najlepších aktivít pre zapojenie zamestnancov

Publikované 22. 5. 2023 autorom Alex Ten Klei

Teambuildingová aktivita nie je pre zamestnancov iba odmenou. Ak ju dobre zvolíte, môže to byť investícia do budúcich výsledkov.

Kombináciu hry a učenia používame už od svojho narodenia - umožňuje nám získať skúsenosti v bezpečnom prostredí. Presne takýmto spôsobom sa učíme chodiť, rozprávať, či nadväzovať vzťahy. Hráme sa na mami a otcov, na učiteľov, lekárov, či smetiarov. (Všimnite si, že sa nehráme na konzultantov, ani business development manažérov. Asi už v detstve šípime, čo je dôležité a čo menej).

Teambuilding a Employee Engagement

Catalyst teambuilding model, ktorý u nás používame, rozlišuje tri témy, ktoré môžete cielene podporovať pomocou teambuildingových aktivít. Ide o:

 • Spojenie a zapojenie (Connect and Engage)
 • Precvičenie zručností (Practice Skills)
 • Aktivovanie kultúry (Activate Culture)

V predchádzajúcom článku som sa venoval angažovanosti zamestnancov a tomu, prečo je pre organizácie dôležitá. Týkalo sa to najmä emocionálnej angažovanosti v organizácii. Tri faktory, ktoré ju ovplyvňujú, sú 1. dôvera v manažérov a vedúcich pracovníkov organizácie, 2.vaša práca a 3.vzťahy s ostatnými zamestnancami.

V tomto článku uvádzam päť aktivít, ktoré môžu prispieť k angažovanosti zamestnancov.

Aby sa zamestnanci cítili viac zapojení, je dôležité aby spolu trávili spolu čas. Preto vytvorte dostatok príležitostí na vzájomné spoznávanie sa (proces) a lepšie porozumenie (výsledok). To sa samozrejme nedá dosiahnuť pomocou aktivity, pri ktorej medzi sebou súťažíte, predháňate sa, alebo proti sebe bojujete. Spoľahnite sa na ľudí, ktorí vedia, čo robia a vyberte si z ponuky nižšie. Tieto aktivity vám poskytnú dostatočný a bezpečný priestor na spojenie, prepojenie a prácu na spoločných cieľoch. V týchto teambuildingových programoch nejde o súťaž, ale o vzájomnú dohodu a spoločný výsledok.

Knowing me Knowing you

Vďaka tomuto energizéru zaručene spoznáte svojich kolegov aj z inej stránky, ako ste zvyknutí. V prvom kroku odpoviete na niekoľko otázok, ktoré vypovedajú niečo o vás ako o osobe a o vašom vzťahu k organizácii, v ktorej pracujete. Potom si zábavnou formou vyhľadáte podobnosti v celej skupine. Hľadáte kolegov, ktorí majú s vami niečo spoločné. Alebo vôbec nie. Rovnako zaujímavé je zistiť, s kým nemáte žiadnu podobnosť. Aj to vzbudzuje zvedavosť, podporuje inakosť a dáva dostatočný dôvod dozvedieť sa o sebe viac. Prečítajte si viac o programe Knowing Me Knowing You.

Na čo môžete využiť program Knowing me Knowing you?

 • Na začiatok meetingu, alebo konferencie
 • Ako prelomenie ľadov počas dlhého eventu
 • Na začiatok teambuildingu (obzvlášť ak máte v tíme nových ľudí)

City Build

Ako vyzerá ideálne mesto, v ktorom by ste chceli žiť vy, alebo vaše deti? Čo musí mať, aby sa v ňom žilo dobre a v spojení s ostatnými ľuďmi? Presne toto je otázka, ktorú vám na začiatku teambuildingu City Build položíme. V tímoch si zvolíte mestskú radu, starostu a spoločne navrhnete plány a ciele budúceho mesta. Každý z vás bude mať špecifickú úlohu (architekt, záhradník, konštruktér...), ktorú bude plniť a dbať na to, aby mala celá skupina (nielen váš tím) zrovnané priority, hodnoty a ciele. Neľahká úloha, bez ohľadu na veľkosť skupiny. V závere vytvorené časti mesta spojíte do celku a preveríte presnosť svojich činov a vízií. Chcete vedieť viac? Prečítajte si o City Build.

Kedy môžete použiť program City Build?

 • Ako skvelý experiental learning program, kde zhmotníte akýkoľvek projekt do stavby mesta (stavba novej budovy, kancelárií, ale aj stavba nového projektu, implementácie nových nástrojov v práci atď.)
 • Ako spestrenie začiatku alebo záveru konferencie

Go Team

Túto aktivitu najlepšie vystihuje - treasure hunt na mieru. V tímoch vybehnete von hľadať úlohy skrytí na rôznych miestach. Tie sa môžu nachádzať kdekoľvek na Slovensku, či vo svete. Mesto, lesy, či dokonca jazero premení na vašu hraciu plochu, kde sa v tímoch postaráte o poriadny teamwork. Iba tak dokážete v Go Team uspieť. Po ceste budete mať dostatok času na vtipné rozhovory a silné zážitky. Prečítajte si viac o hre Go Team.

Ako použiť Go Team?

 • Ako príjemnú prestávku od intenzívneho programu
 • Na spoznávanie daného miesta zábavným spôsobom
 • Na gamifikáciu vašich firemných úloh, na ktoré len tak ľahko nikto nezabudne

Chain Reaction

Počas Chain Reaction pracujete v tímoch na dosiahnutí spoločného cieľa. Je ním veľká reťazová reakcia. Vo všetkých tímoch budete mať prístup k rôznym materiálom, od domina až po najbláznivejšie náčinie, ktoré môžete použiť. V tímoch budete vyrábať rôzne stroje a konštrukcie, ktoré sú schopné preniesť energiu z miesta A na miesto B. Tieto stroje sú navzájom prepojené medzi sebou aj medzi jednotlivými tímami. Počas veľkého finále sa reťaz "zapne" a reťazová reakcia môže začať. Podobným spôsobom vám v hlave "zapne" aj mnoho dôsledkov vašich aktivít v práci. Viac informácií o reťazovej reakcii tu.

Kedy použiť Chain Reaction?

 • Zdôrazniť význam spoločného cieľa
 • Umožniť účastníkom spoločne hľadať kreatívne riešenia
 • Zažiť dôsledky svojich činov v reálnom čase a v bezpečnom prostredí

Global Festival Game

Ako vyzerá váš ideálny hudobný festival? Určite sa veľmi líši od tých, ktoré majú v mysli vaši kolegovia! Počas našej festivalovej hry budete so svojím tímom putovať po rôznych hudobných pódiách. Každé pódium má iný hudobný štýl a pre každé pódium si môžete vybrať rôzne otázky, ktoré sa k danému hudobnému štýlu hodia. Vyberiete si Rock & Roll, Country, Jazz, alebo Pop? Hudba spája všetkých a všade. Prečítajte si viac o hre Global Festival Game.

Kedy použiť Global Festival Game?

 • Na firemnej párty
 • Ako letnú teambuildingovú aktivitu


Bez ohľadu na to, aký program si vyberiete, berte pritom ohľad nielen na seba, ale aj na vašich kolegov, tímové ciele a firemnú kultúru. Iba tak bude z vášho ďalšieho eventu teambuilding a nie teamdestroying.


Alex Ten Klei

Alex Ten Klei

Alex Ten Klei

Všetky články

Všetky články

Odporúčame vám prečítať