Boom Time

Hudobný konferenčný ice-breaker

20 - 45 minút
Vnútri
Spolupráca
20 - Neobmedzený

Popis

V Boom Time účastníci vytvoria jednotnú hudbu za pomoci Boomwhacker - ľahké, duté, farebne označené, plastové trubice, naladené na hudobné výšky podľa ich dĺžky.

Účastníci s Boomwhacker nasledujú vysoko technické vizuálne zariadenie, ktoré ich sprevádza v spolupráci tak, aby vytvorili skvelú symfóniu hudby. Táto aplikácia znázorňuje farebne označené bloky na veľkej obrazovke. Účastníci využívajú správne načasovanie a tímovú prácu, aby udreli ich trubicou a vytvorili tak hudobné noty zakaždým, keď farebný blok narazí na kláves. Rýchlosť a zložitosť exponenciálne rastú; bloky sa pohybujú rýchlejšie a tímy odpovedajú energickejšie, aby udržali rytmus a stupňujúce sa crescendo.

Očakávané výsledky

Boom Time je unikátny konferenčný ice-breaker, ktorý zjednocuje tímy zatiaľ čo vytvárajú energickú hudbu. Tento nákazlivý ice-breaker premení každú konferenčnú miestnosť na farebný, rýchly orchester, ktorý angažuje, nadchne a energizuje každého. Boom Time sa celosvetovo osvedčil pri rozprúdení konferencií a vytváraní pocitu nadšenia a jednoty v tíme.

Vyžaduje si zapojenie všetkých jednotlivcov a kolaboráciu celej skupiny, čím rozvíja otvorenosť a tímovú prácu. Je to skvelý spôsob ako zbaviť ľudí stresu a zabaviť sa s kolegami.

Súvisiaca referencia

To, čo sa začalo ako hudobný nesúlad, sa zmenilo na súdržnú, synchronizovanú hudobnú produkciu. Delegáti, nabudení a veselí, boli pripravení začať ich národnú konferenciu so zmyslom pre jednotu z toho, čo spoločne dosiahli!

Office Depot

Požiadajte o ponuku