Animate

Zhmotnite svoje myšlienky. Spolu s vašim tímom.

2 - 4 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
10 - 100

Popis

Poznáte stop motion animáciu? Je to technika, pri ktorej sa vytvoríte stovky obrázkov, ktoré spojíte do jedného videa. Tak sa vytvorí ilúzia pohybu, keďže sa snímky prehrávajú v nepretržitom slede. Čo keby ste mali možnosť vyskúšať si túto techniku spolu so svojimi kolegami?

Animate je zábavný a kreatívny teambuildingový program, v ktorom spoločne vyrozprávate váš tímový príbeh. Cieľom nie je zlepšiť vašu kreativitu. Ide o niečo iné.

O čo?

Užijete si spolu zaujímavý čas, zlepšíte komunikačné skills, ale hlavne - uvoľníte paru. Ako? Pri vytváraní príbehu Animate zosumarizujete to, čo je pre vás v tíme podstatné. Porozprávate sa o tom, na čom vám skutočne záleží ❤️

Očakávané výsledky

V Animate hrá každý z vás dôležitú úlohu. Komunikácia, plánovanie a koordinácia sú kľúčové pre úspech. Animate vám pomáha oživiť biznisové otázky, uviesť nový produktu na trh, či zhmotniť kľúčové posolstvá, a to zábavným a podnetným spôsobom.

Téma tejto aktivity môže byť prispôsobená pre váš tím, projekt či firmu. Téma určí rámec, no príbeh/posolstvá sú limitované iba vašou predstavivosťou. Inšpiráciou môžu byť slová Franka Capra: "Vo filmoch neexistujú pravidlá. Iba hriechy. A najväčším hriechom je stagnácia." V Animate máte slobodu využiť vaše kreatívne myslenie, spolupracovať a zdieľať vaše myšlienky.

Tu je niekoľko tipov, ako môže váš tím uspieť v Animate:

  • Buďte otvorení novým nápadom. Nebojte sa experimentovať a vyskúšať niečo nové.
  • Spolupracujte. Animate je tímová aktivita. Spoločne sa môžete dopracovať k lepším výsledkom.
  • Buďte kreatívni. Nebojte sa byť originálni a myslieť mimo rámca.

Animate je skvelá príležitosť na to, aby ste sa spoznali ako tím, diskutovali o dôležitých témach a vytvorili spolu niečo jedinečné.

Súvisiaca referencia

Program sa nám veľmi páčil. Účel splnil, navzájom sme sa zoznámili a museli sme spolu spolupracovať. Najskôr sa všetkým zdalo, že 2 hodiny je veľmi veľa. V zápale hry čas plynul rýchlo. Ukázalo sa, že každý je svojim spôsobom kreatívny

Jana Káčerová
Trade marketing specialist, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Požiadajte o ponuku