Kolaborácia

Spolupracujte na generovaní nápadov a riešení problémov v ústrety spoločnej vízii.

Kolaborácia je spolupráca na generovanie myšlienok a riešenie problémov smerom k spoločnej vízii. Mnoho ľudí považuje kolaboráciu za neefektívnu, málo hodnotnú a dokonca riskantnú - často si mysliac, že je jednoduchšie to urobiť sám ako delegovať či zapojiť iných. Kolaborácia sa naozaj nehodí pre všetky úlohy a situácie. Avšak kolaborácia je dôležitá na dosiahnutie najlepších výsledkov pre mnohostranné projekty a komplexné problémy. Aby bola úspešná, je nevyhnutné identifikovať kedy a ako spolupracovať. To príde praxou. A taktiež príde porozumenie s kým spolupracovať. Toto vyžaduje porozumenie a ocenenie expertízy, kompetencie a charakteru druhých. Taktiež je potrebné uznať zručnosti potrebné na zvládnutie projektu či problému efektívne a komplexne. Spoznanie vlastných slabín nás dostane o krok bližšie k uznaniu nutnosti kolaborácie. Kolaborácia predovšetkým na medzi funkčných projektoch je skvelý spôsob na vytvorenie vzájomného rešpektu a učenie sa od druhých.

Teambuildingové aktivity vytvárajú prostredie príležitostí pre ľudí na uvedomenie si a uznanie silných stránok vlastných kolegov. Zážitkové náučné hry simulujú kolaboratívne scenária, kde si všetci členovia tímu musia uvedomiť ich vlastné prednosti a zapojiť sa do zábavnej a pohodovej činnosti. Ako výsledok, účastníci osvedčujú premietnutie teambuildingového zážitku dlho do budúcnosti, kedy v skutočnom živote spolupracujú na projekte v práci.


Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies