Manažment projektov

Použitie vedomostí, zručností, nástrojov a techník na splnenie súboru požiadaviek.

project management skills

Projetky majú definovaný želaný výsledok, rámec a zdroje, začiatok a koniec. Manažment projektu zahŕňa aplikáciu správnych nástrojov, techník, členov tímu a zručností na dosiahnutie požiadaviek projektu.

Úspech projektu zvyčajne spočíva v spôsobe, akým sú organizované, naplánované a ako sú priradené a komunikované úlohy. Projekty spravidla majú štruktúrované rozpočty a časové rámce. Je dôležité mať určité vedomosti a skúsenosti so zručnosťami manažmentu projektov, pretože vo väčšine organizácií sa všetci zamestnanci v určitom štádiu zapoja do projektu, aj keď nie sú projektovým manažérom. Výskum ukazuje, že dokonca aj základné vedomosti o plánovaní projektov a štýle manažmentu projektov pomáhajú ľuďom, aby v procese zohrali aktívnejšiu úlohu a ocenili svoju úlohu v ucelenom obraze.

Manažment projektov funguje cez inicializáciu, plánovanie, exekúciu, monitorovanie, kontrolovanie a končí uzavretím. Keďže sú prirodzene ohraničené, projekty zvyčajne dajú dokopy ľudí s rôznymi zručnosťami, ktorý často predtým nikdy nespolupracovali. To prináša potrebu dobrého manažmentu ľudských zdrojov v rámci projektu. Ďalšie zručnosti nevyhnutné pre manažment projektov sú manažment času a rámca. Manažéri projektov musia byť skúsení v manažmente rizík a steakholderov.

Zážitkové vzdelávacie hry a teambuildingové programy umožňujú ľuďom zažiť z prvej ruky mnohostranné aspekty projektov ako je práca s termínmi, úlohy a zodpovednosti, posunutie rozsahu, manažment zmien atď. Sú zábavné a náročné, čo vytvára nezabudnuteľný zážitok pre všetkých zúčastnených. Tu je niekoľko našich najobľúbenejších programov s manažmentom projektov na mysli, od kreatívnych tímových výziev, ako je budovanie pretekárskeho auta z lepenky až po biznisové hry, ako sú napríklad na zásobovací reťazec zamerané Creative Juices alebo Peak Performance.

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies