Projekt manažment

Použitie vedomostí, zručností, nástrojov a techník na splnenie súboru požiadaviek.

project management skills

Projetky majú definovaný želaný výsledok, rámec a zdroje, začiatok a koniec. Manažment projektu zahŕňa aplikáciu správnych nástrojov, techník, členov tímu a zručností na dosiahnutie požiadaviek projektu.

Úspech projektu zvyčajne spočíva v spôsobe, akým sú organizované, naplánované a ako sú priradené a komunikované úlohy. Projekty spravidla majú štruktúrované rozpočty a časové rámce. Je dôležité mať určité vedomosti a skúsenosti so zručnosťami manažmentu projektov, pretože vo väčšine organizácií sa všetci zamestnanci v určitom štádiu zapoja do projektu, aj keď nie sú projektovým manažérom. Výskum ukazuje, že dokonca aj základné vedomosti o plánovaní projektov a štýle manažmentu projektov pomáhajú ľuďom, aby v procese zohrali aktívnejšiu úlohu a ocenili svoju úlohu v ucelenom obraze.

Manažment projektov funguje cez inicializáciu, plánovanie, exekúciu, monitorovanie, kontrolovanie a končí uzavretím. Keďže sú prirodzene ohraničené, projekty zvyčajne dajú dokopy ľudí s rôznymi zručnosťami, ktorý často predtým nikdy nespolupracovali. To prináša potrebu dobrého manažmentu ľudských zdrojov v rámci projektu. Ďalšie zručnosti nevyhnutné pre manažment projektov sú manažment času a rámca. Manažéri projektov musia byť skúsení v manažmente rizík a steakholderov.

Zážitkové vzdelávacie hry a teambuildingové programy umožňujú ľuďom zažiť z prvej ruky mnohostranné aspekty projektov ako je práca s termínmi, úlohy a zodpovednosti, posunutie rozsahu, manažment zmien atď. Sú zábavné a náročné, čo vytvára nezabudnuteľný zážitok pre všetkých zúčastnených. Tu je niekoľko našich najobľúbenejších programov s manažmentom projektov na mysli, od kreatívnych tímových výziev, ako je budovanie pretekárskeho auta z lepenky až po biznisové hry, ako sú napríklad na zásobovací reťazec zamerané Creative Juices alebo Peak Performance.

Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies