CSI La Hacienda

Mysteriózna 3D detektívka

1.5 - 2 hodiny
Vnútri aj vonku
Súťaživosť aj spolupráca
4 - Neobmedzený

Popis

CSI La Hacienda je aktivita, v ktorej si zdokonalíte svoje deduktívne uvažovanie a spoločné rozhodovanie. Hlavným hrdinom v tejto hre je (okrem vás) aj Enrique Gonzalez. Vašou úlohou bude vyriešiť prípad Enriqueho smrti, ktorá sa odohrala za záhadných okolností v jeho Haciende.

Pomocou 3D webovej aplikácie preskúmate jeho Haciendu a budete hľadať stopy, ktoré by vás mohli doviesť k vyriešeniu záhady. Na ceste vás budú čakať záhady a hádanky. Za každú vyriešenú záhadu získate cenné informácie a pri prechádzaní každou miestnosťou 3D haciendy môžete nájsť aj cenné predmety. Ak chcete uspieť musíte do hry zapojiť dve veci: 1. deduktívne uvažovanie a 2.konsenzus v tíme. Iba tak dokážete eliminovať množstvo nepodstatných dôkazov a nevinných podozrivých.

Očakávané výsledky

V programe CSI La Hacienda si zlepšíte svoje pozorovacie schopnosti. Pomocou efektívnej komunikácie odovzdáte svoje zistenia zvyšku tímu a vaše kritické myslenie a reflexia sa postarajú o to, aby ste mohli analyzovať a správne interpretovať fakty. Dosiahnutie zhody nebude jednoduché, pretože množstvo protichodných názorov vás môže zmiasť. No ak necháte dostatok priestoru pre vzájomné načúvanie, tak je veľmi pravdepodobné, že sa k zhode dopracujete. Pod tlakom času sa každý z nás správa trochu inak, no ak sa udržíte na uzde, tak si touto aktivitou posilníte dôveru a jednotu vo vašom tíme.

Požiadajte o ponuku