Orchestrate!

Hľadáte 100% garanciu unikátneho zážitku? Dajte nám dve hodiny a vašich ľudí premeníme na symfonický orchester. Prekročte svoje limity!

2 - 3 hodiny
Vnútri
Spolupráca
40 - Neobmedzený

Popis

V Orchestrate sa skupina ľudí bez muzikálnych schopností naučí hrať ako skutočný symfonický orchester za iba 90 minút. Účastníci sa naučia hrať na skutočné nástroje, zahŕňajúc strunové, dychové a bicie. Po výbere nástrojov, pracujú v oddelených sekciách pod vedením skúsených hudobníkov. Potom sa spoja ako jeden silný symfonický orchester pod taktovkou dirigenta aby zahrali špeciálne napísanú, päťminútovú skladbu. Záver je nezabudnuteľný!

Očakávané výsledky

Orchestrate je bez pochýb jeden z našich najnáročnejších a najťažších teambuildingov. Dostane ľudí za hranice nimi vnímaných limitov. Vyžaduje si absolútnu koncentráciu, tvrdú a skutočnú tímovú prácu. Ale, tak ako je táto výzva náročná, odmenou bude nezabudnuteľný zážitok. Symfonický orchester je jeden z najlepších príkladov tímu pracujúceho ako celok. Emočne a kreatívne musia byť hráči na seba navzájom naladení a ľudia vykonávajúci rozdielne úlohy musia spolupracovať na spoločnom cieli.

Related Testimonial

Vďaka za brilantné otvorenie šou. Som si istá, že ste rozpoznali aké nadšené Deloitte bolo. Jednoznačne som u tohto publika ešte nezažila taký búrlivý potlesk!

Deloitte

Požiadajte o ponuku