Dokonalosť

Identifikujte potreby na rozvíjanie, navrhnite stratégie na ich zlepšenie a uveďte ich do praxe!

excellence

Dokonalosť je o identifikácii aspektov vás a vášho tímu, ktoré potrebujú rozvoj, navrhovaní stratégií na vytvorenie zlepšenia a následnej integrácie súvisiacich akcií do praxe. Je príliš jednoduché ostať vo vlastnej komfortnej zóne a lipnúť na rutinných úlohách namiesto chopenia sa rizika. Takéto správanie brzdí dokonalosť a skúmanie osobného rastu a tímového rozvoja. Je to známa črta množstva úspešných ľudí, ktorí si utkvelo chránia ich imidž, robiť to, čo vedia robiť najlepšie, a nezaťažovať sa úlohou, stať sa lepšími jednotlivcami.

Chopenie sa nových vzdelávacích skúseností, ktoré môžu vyvolať nepokoj alebo vzbudiť pocit nekompetentnosti je prvým krokom k rozvoju a pokroku na ceste za dokonalosťou. Nájsť pokoru na priznanie zraniteľnosti a obrátenie sa na ostatných pre podporu je tiež kľúčom k posunu od status quo a prijatiu nových výziev. Pozrieť sa na celkový obraz z dlhodobého hľadiska vám poskytne väčšiu slobodu, pozdĺž cesty k úspechu trochu zakopnúť.

Aj napriek tomu, že lídri symbolicky chvália inováciu a osobný rozvoj zamestnancov, často sa nerealizujú skutočné kroky. Organizácie a lídri tímov môžu povzbudzovať dokonalosť tým, že odmeňujú jednotlivcov a tímy za to, že rozvíjajú nové spôsoby, ako robiť veci s priestorom pre rast a menšími neúspechmi po ceste.

Catalyst má niekoľko teambuildingových programov, ktoré dostanú jednotlivcov von z ich komfortnej zóny. Výzvy ako napríklad naučiť sa hrať v orchestri za menej ako 2 hodiny sa stávajú hlavnou metaforou na zaviazanie sa k dokonalosti a osobnému rozvoju. Pozrite sa na tento výber teambuildingových programov so zameraním na dokonalosť.

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies