Rušenie bariér s Chain Reaction

Publikované 2. 1. 2019 autorom Alexandra Pett

Prehľad

Boli sme požiadaní, aby sme navrhli a dodali team-buildingové cvičenie pre vysoko odhodlanú a inteligentnú skupinu 30 ľudí. Aj keď išlo o rovnakú organizáciu, pracovali na dvoch miestach na opačných stranách sveta. Táto geografická priepasť znamenala, že skupina čelila komunikačným, jazykovým a kultúrnym bariéram. Stretli sa na jednom mieste, aby absolvovali prísny týždenný tréning, po ktorom nasledovalo cvičenie pre rozvoj tímu. Pri zvážení nátury skupiny a požadovaných výstupov bola Chain Reaction Table Top vybraná ako team-buildingová aktivita pre ich event.

chain reaction table top

Čo sa v rámci dňa stalo?

Účastníci sa pri vstupe do miestnosti zdali byť skeptickí, unavení a nezaujatí. Miestnosť plná sólových hráčov. Zdalo sa, že si nie sú istí, prečo sa musia zúčastniť. Tento typ reakcie je v našom podnikaní príliš bežný. Vieme, čo očakávať. Vieme, ako to zmeniť. Musíme pracovať.

Každému tímu bola predstavená herná doska, súbor kariet s myšlienkami a krabica rôznych materiálov. Ich úlohou bolo spoločne dokázať, že motýľ, ktorý máva krídlami na jednej strane miestnosti, môže na druhej strane spustiť víchricu....

Skupina bola rozdelená do tímov, ktoré začali diskutovať o kresbách na kartách a zdieľali svoje nápady. Potom pracovali na uplatnení zručností, kreativity a presnosti pri navrhovaní, zostavovaní a testovaní množstva jednoduchých mechanizmov. Ďalej každý tím spojil svoje mechanizmy a testoval, či prúdia z jedného do druhého. Potom pripojili svoje výtvory k výtvorom ďalších tímov a opäť testovali. Efektívna komunikácia bola kľúčovou zložkou, ktorá zabezpečila, že všetko išlo podľa plánu. Tímy si uvedomili, že ak by spolupracovali na nápadoch a know-how, mohli by vytvoriť lepší výtvor.

A výsledok?

Ako bežal čas, videli sme padanie bariér, úsmevy a energiu. Skupina sa naozaj angažovala a dobre komunikovala. Počas dvoch hodín sa spojili ako jeden tím. Dobre spolupracovali a vytvorili komplikovaný reťazový mechanizmus, ktorý fungoval na prvýkrát. Skupina bola nadšená svojím výtvorom a spätnou väzbou, ktorá potvrdila pozitívne dopady, ktoré program mal na každodenné fungovanie skupiny. Ďalšie svedectvo o sile skúsenostného učenia v uvoľnenom a zábavnom prostredí.


Chcete to zažiť na vlastnej koži? Kontaktujte nás a my z vás urobíme tvorcov inovatívnych Joseph´s Machines.

Príbehy klientov

Všetky prípadové štúdie