Zlepšovanie procesov

Zlepšovanie procesov pozostáva z identifikovania, analýzy a zlepšovania na zvýšenie ich efektivity.

Efektívnosť definuje rozsah, v akom sa proces vykonáva vo vzťahu k jeho plnému potenciálu. Zlepšenie procesu pozostáva zo spôsobu identifikácie, analýzy a následného vystupňovania procesu pre zlepšenie efektívnosti, nákladov a kvality produktu či služby. Toto vo všeobecnosti vedie k zmene úloh a procesov a / alebo k pridávaniu ďalších procesov na zvýšenie efektívnosti.

Zamestnanci po rokoch dôvernosti so systémom majú tendenciu držať sa zaužívaných procesov bez ohľadu na to, či si uvedomujú potrebu zmeny alebo nie. Získanie súhlasu od zamestnancov v počiatočných štádiách zlepšovania procesov môže viesť k hladšiemu priebehu. Zážitkové biznisové hry a teambuildingové aktivity sú skvelým spôsobom, ako dosiahnuť povedomie, že zmena postupu môže viesť k zvýšeniu efektívnosti.

Catalyst teambuildingový produkt, Need 4 Speed, ktorý vyžaduje od tímov zostavenie miniatúrnych automobilov z kolekcie súčiastok, kde sa opakovane snažia zlepšiť svoj čas a presnosť, je jedným z takýchto zábavných a pútavých cvičení, ktoré zdôrazňujú výhody zlepšovania procesov. Tímy si navzájom konkurujú, pričom body sú zobrazené otvorene na tabuli, čo spôsobuje súťaživosť a zvýšenie zapálenia voči potrebe zmeny. Okrem toho priemerné skóre výkonnosti v rámci tímov podporuje spoluprácu, pokiaľ ide o zdieľanie osvedčených postupov, prenos zručností a celkové zvýšenie efektívnosti.

Výskum potvrdzuje schopnosť gamifikácie takéhoto procesu preniesť naučené naspäť na pracovisko, pričom výsledkom je zvýšenie akceptácie zmeny a zapojenia sa do požadovaného zlepšenia procesu.

Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies