Situation Room

Prevezmite velenie a kontrolu

1 - 1.5 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
6 - Neobmedzený

Popis

Situation Room je veľmi pútavá biznisová aktivita s tematikou. Tímy sú vedené sériou krátkych videí k odkrytiu výziev a k vyriešeniu vyšetrovania zločineckého syndikátu.

Event je riadený krátkymi videami, ktoré sú spúšťané v konkrétnych časových blokoch v priebehu programu pre ilustráciu aktuálneho stavu v reálnom čase. Čo spôsobuje napätie v tíme. Časovač poskytuje tímom informácie o zostávajúcom čase do ďalšej aktualizácie. Ústredným bodom programu je kufrík, ktorý obsahuje uzamknuté priehradky (ALPHA / BRAVO / CHARLIE / DELTA). Každá zamknutá priehradka po otvorení poskytuje tímom výzvy, ktoré musia vyriešiť, aby mohli odoslať informácie pre „Special Ops“, ktoré podľa nich môžu konať. Zabezpečené zariadenia (iPad a aplikácia Situation Room) poskytujú spojenie na "Special Ops".

Očakávané výsledky

V Situation Room majú tímy za úlohu myslieť strategicky a uplatňovať agilné spôsoby práce s cieľom prepojiť správnych ľudí a informácie v správny čas. Výsledkom je, že účastníci si rozvinú porozumenie a uvedomia si dôležitosť jasnosti komunikácie pod tlakom.

Pútavá téma a starostlivo navrhnuté rôzne výzvy zaisťujú plné zapojenie všetkých účastníkov a jasný rozvoj a pochopenie individuálnych silných a slabých stránok, tímovej dynamiky a sily tímovej práce.

Related Testimonial

Simulácia Situation Room prekonala naše očakávania. Čelili sme silnému časovému tlaku a potrebe aplikovať agilné spôsoby práce. Program otestoval schopnosti nášho tímu byť zameraný na činnosť a zároveň udržiavať rovnováhu medzi rýchlosťou a presnosťou pri vyhodnocovaní informácií v reálnom čase. Fantastický event.

RB (Reckitt Benckiser)

Team Assesment Tool

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Tento nástroj je určený na záver vášho teambuildingu, hneď po debriefe. Podporí výsledky teambuildingu a porozumenie toho, čo ste zažili a čo nové ste sa naučili. Pomocou nástroja Team Assessment Tool získate trvácne výsledky, podporíte tímovú súdržnosť, individuálny osobný rast, rozvoj zručností a tým zvýšite výkonnosť vášho tímu aj jednotlivcov v ňom. Zistite viacPožiadajte o ponuku