Situation Room

Prevezmite velenie a kontrolu

1 - 1.5 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
6 - Neobmedzený

Popis

Situation Room je veľmi pútavá biznisová aktivita s tematikou. Tímy sú vedené sériou krátkych videí k odkrytiu výziev a k vyriešeniu vyšetrovania zločineckého syndikátu.

Event je riadený krátkymi videami, ktoré sú spúšťané v konkrétnych časových blokoch v priebehu programu pre ilustráciu aktuálneho stavu v reálnom čase. Čo spôsobuje napätie v tíme. Časovač poskytuje tímom informácie o zostávajúcom čase do ďalšej aktualizácie. Ústredným bodom programu je kufrík, ktorý obsahuje uzamknuté priehradky (ALPHA / BRAVO / CHARLIE / DELTA). Každá zamknutá priehradka po otvorení poskytuje tímom výzvy, ktoré musia vyriešiť, aby mohli odoslať informácie pre „Special Ops“, ktoré podľa nich môžu konať. Zabezpečené zariadenia (iPad a aplikácia Situation Room) poskytujú spojenie na "Special Ops".

Očakávané výsledky

V Situation Room majú tímy za úlohu myslieť strategicky a uplatňovať agilné spôsoby práce s cieľom prepojiť správnych ľudí a informácie v správny čas. Výsledkom je, že účastníci si rozvinú porozumenie a uvedomia si dôležitosť jasnosti komunikácie pod tlakom.

Pútavá téma a starostlivo navrhnuté rôzne výzvy zaisťujú plné zapojenie všetkých účastníkov a jasný rozvoj a pochopenie individuálnych silných a slabých stránok, tímovej dynamiky a sily tímovej práce.

Súvisiaca referencia

Náš tím sa zúčastnil na Situation Room ako súčasti našej každoročnej konferencie s cieľom rozvinúť situačný leadership a agilné myslenie. Event bol prinajmenšom veľmi úspešný. Poučenie, ktoré sme si odniesli z hodnotenia tímu, ako aj zábavný herný zážitok sám o sebe, boli úžasné! Ďakujeme!

PZ Cussons

Požiadajte o ponuku