Situation Room

Prevezmite riadenie a kontrolu

1 - 1.5 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
6 - Neobmedzený

Popis

Situation Room je veľmi pútavá tematická obchodná hra. Tímy sú vedené sériou krátkych videí k sérii uzamknutých aktoviek a odkrytiu výziev a zdrojov k vyriešeniu vyšetrovania zločineckého syndikátu.

Event je riadený krátkymi videami, dodanými v stanovených časových bodoch v priebehu programu pre replikáciu aktualizácie stavu v reálnom čase. Časovač odpočítavania poskytuje tímom informácie o zostávajúcom čase do ďalšej aktualizácie. Ústredným bodom programu je aktovka, ktorá obsahuje uzamknuté priehradky (ALPHA / BRAVO / CHARLIE / DELTA). Každá uzamknutá priehradka, keď je otvorená, poskytuje výzvy a zdroje pre tímy, aby ich mohli posúdiť a vyriešiť, aby mohli predložiť informácie pre "Special Ops". Bezpečné zariadenia (iPad a aplikácia Situation Room) poskytujú spojenie na "Special Ops" pre tímy, aby mohli predložiť svoje zistenia.

Očakávané výsledky

V Situation Room sú tímy vyzývané, aby strategicky porozmýšľali a uplatňovali agilné spôsoby práce, aby mohli spojiť správnych ľudí a informácie v správny čas. Výsledkom je, že účastníci budú rozvíjať porozumenie a uznanie dôležitej úlohy, ktorú hrá medzi-funkčná komunikácia v situačnom vedení a vysokom výkone pod tlakom.

Pútavá téma a starostlivo navrhnutá škála výziev zaisťujú plné zapojenie všetkých účastníkov a jasný vývoj a pochopenie jednotlivých silných a slabých stránok, tímovej dynamiky a sily tímovej práce.

Fyzický odstup

physical distancing

Fyzický odstup

Túto aktivitu plne prispôsobíme tomu, aby ste si ju užili a zároveň dodržali pravidlá týkajúce sa fyzického odstupu. Program je upravený tak, aby nedošlo k výmene herného materiálu a doplnkov medzi účastníkmi. Naši facilitátori vás budú sprevádzať celým zážitkom a zabezpečia, aby si aktivitu každý aktivitu užil a zároveň dodržal hygienické opatrenia. Spojte sa s nami a vybraný program spoločne upravíme tak, aby sa hodil vašim očakávaniam a páčil vášmu tímu.

Related Testimonial

Simulácia Situation Room prekonala naše očakávania. Čelili sme silnému časovému tlaku a potrebe aplikovať agilné spôsoby práce. Program otestoval schopnosti nášho tímu byť zameraný na činnosť a zároveň udržiavať rovnováhu medzi rýchlosťou a presnosťou pri vyhodnocovaní informácií v reálnom čase. Fantastický event

RB (Reckitt Benckiser)

Požiadajte o ponuku