Manažment tímov

Manažment spolupracuje s lídrami, ktorých úlohou je inšpirovať ľudí smerom k vízii.

managing teams

Manažéri sú zodpovední za zaistenie toho, aby bola vízia úspešne a efektívne implementovaná. Manažment pracuje v tandeme s lídrami, ktorých úlohou je inšpirovať ľudí smerom k vízii. Dobrí manažéri preukazujú leadership a autoritu, zatiaľ čo získavajú rešpekt od ich tímu cez ich profesionálne správanie a oddanosť práci.

Zostavenie dobrého tímu je kľúčom k úspechu. Dôležité je mať jasnú víziu pre úlohy a zodpovednosti potrebné na efektívne fungovanie tímu, ako aj identifikácia druhov osobností, ktoré sa na tieto úlohy hodia. Štúdie ukazujú, že pre úspech je nevyhnutné mať v tíme aspoň jednu analytickú, na procesy zameranú osobu. Dobrí manažéri poznajú jednotlivcov v ich tíme a rozumejú tomu, ako každého z nich motivovať tak, aby spolu efektívne pracovali a tým budovali pozitívne pracovné vzťahy.

Efektívni manažéri udržiavajú dobrú komunikáciu s ich tímom, jasne určujúc ciele a termíny. Ponúkajú priestor pre kreativitu a out of the box myslenie, podporené povzbudzujúcou spätnou väzbou. Počúvajú a pýtajú sa. Toto je ešte dôležitejšie ak manažujú tímy na diaľku. Dobrí lídri priznávajú oblasti, na ktorých osobne pracujú smerom k zlepšeniu a tým vytvárajú prostredie pre inovácie a dokonalosť v tíme.

Efektívne teambuildingové programy sú súčasťou tímového manažmentu. Manažéri by mali vytvoriť príležitosti pre ich tím na zábavu, hru a spoločné učenie. Starostlivo vybrané teambuildingové aktivity môžu pomôcť členom tímu cítiť sa cenný a ďalej rozvíjať pozitívne vzťahy v rámci tímu.

Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies