Leadership tréning

Zážitkové učenie a teambuildingové programy pre vytváranie a rozvoj budúcich a súčasných lídrov.

Leadership zahŕňa vytvorenie presvedčivej vízie, jej efektívnej komunikácie, a pomoci ľudom tej vízii porozumieť a zaviazať sa jej. Lídri inšpirujú seba a ostatných k úspechu. Na to líder musí úplne veriť svojmu poslaniu a vedieť, čo potrebuje na jeho uskutočnenie. Sú orientovaní na budúcnosť a ciele. Lídri demonštrujú kongruenciu. Premieňajú slová na činy. Dobrí lídri sú ostatnými vnímaní akoby boli väčšinou v ich najlepšom stave. Lídri rozvíjajú silné vzťahy s ľuďmi vo svojich tímoch. Chápu ľudí vo svojom tíme a vďaka tomu sú schopní klásť veľké požiadavky na správnych ľudí, inšpirujúc ich, aby sa zamerali a dosiahli ponad ich hranice. Ľudia reagujú na lídrov, v ktorých veria, ktorý ich zapájajú a ktorí objasňujú, čo od nich očakávajú.

Líderské schopnosti nie sú vrodené, sú naučené. Z toho vyplýva, že je nevyhnutné rozvíjať líderské schopnosti pre životný cyklus firmy. Skvelé spoločnosti rozpoznajú túto potrebu a umožňujú viacerým ľuďom praktizovať leadership ako súčasť ich každodenných úloh a zodpovedností. Je to jeden z krokov, ako zabezpečiť, aby viacerí ľudia vo firme mali priebežné praktické skúsenosti v oblasti leadershipu. Teambuilding a zážitkové učenie hrajú dôležitú úlohu v dobre vyvinutom, priebežnom tréningovom programe leadershipu.

Náš program zážitkových vzdelávacích programov zdôrazňuje kľúčové líderské schopnosti uvoľnením a neformálnym spôsobom. Lídri na všetkých úrovniach od C-suite až po manažérov oddelení rozvíjajú a rozširujú zručnosti, ktoré môžu aplikovať v každodenných situáciách, aby dosiahli to najlepšie v rámci svojich tímov. Teambuildingové programy zohrávajú aj inú dôležitú úlohu pre lídrov. Sú skvelým spôsobom ako vytvoriť uvoľnenú sociálnu dynamiku, zmiešať sa so skupinou, zapojiť sa do nej, zdieľať ich vášeň a čo je najdôležitejšie, byť vnímaný ako človek - niekto ku komu sa dá vytvoriť vzťah.


Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies