respect

Aké zručnosti sú požadované od skvelého lídra

Publikované 3. 2. 2020 autorom Esther Daniel

Líderstvo je aktom vedenia skupiny ľudí alebo organizácie. Motivuje a umožňuje ľuďom dosahovať ich plný potenciál pri dosahovaní zastrešujúceho cieľa.

"Dobrí lídri vytvárajú víziu, formulujú víziu, vášnivo vlastnia víziu a neúnavne ju vedú k dokončeniu." - Jack Welch

Vodcovia vidia "veľký obraz". Vízia pomáha vodcovi v zameraní a udržiavaní pozornosti na to, čo je kritické a zásadné pre dosiahnutie konečných výsledkov.

Lídri sú kreatívni a inovatívni vo svojom myslení, vidia všetky strany a sú schopní prísť s jedinečnými nápadmi. Robia to tým, že si urobia čas na hlboké premýšľanie. Vyhýbajú sa predsudkom a pristupujú k problému so zvedavosťou podobnou deťom. Trvá určitý čas, než vyvinú stratégiu, ktorá identifikuje a rozbije štrukturálne silá. Vo svojom myslení však nie sú rigidní a zostávajú pohybliví a otvorení zmenám, ak sa podmienky líšia. Cenia si názor kľúčových zainteresovaných strán a počúvajú ich rady. Nakoniec však volia objektívne a nestranne.

Akonáhle vytvorí stratégiu a cestu k uskutočneniu svojej vízie, vodca ju vykonáva s dôverou. Vodcovia majú odvahu konať podľa svojich rozhodnutí. Oznamujú víziu s jasnosťou, odôvodnením a vytvárajú zmysel pre spoločný cieľ. Stanovujú ciele a zaisťujú tímom jasné priority. Keď členovia skupiny vnímajú svojho vodcu, že si je istý svojimi rozhodnutiami a tvrdeniami, sú motivovaní, aby ho podporovali.

clear communication

"Kvalita vodcu sa odráža v štandardoch, ktoré si pre seba nastavuje." - Ray Kroc

Skvelí vodcovia sa poznajú. Venujú čas tomu, aby sa spojili s tým, kým sú a čomu veria. Sú vášniví a majú drive. V čase krízy si vyžadujú vodcovia vysokú úroveň emočnej inteligencie a musia konať v okamihu na základe inštinktu. Ich sociálne povedomie a jasná komunikácia vybavujú veľkých vodcov k riešeniu konfliktov. Ich odolnosť a pozitívny prístup sa nakoniec stali príkladom pre ich tím.

"Najvyššou kvalitou vedenia je integrita." - Dwight D. Eisenhower

Aby vodcovia mohli inšpirovať a ovplyvňovať ostatných, aby boli čo najlepší, musia mať nespochybniteľnú integritu. Vodca musí byť čestný, musí dodržiavať svoje základné hodnoty. Vodcovia vedú príkladom a zodpovedajú za svoje činy.

Skvelí vodcovia chápu hodnotu poznania svojho tímu. Rozvíjajú vedomosti o každej osobe vo svojej skupine, chápu jej silné a slabé stránky. Počúvajú a rozvíjajú zručnosti pre efektívnu komunikáciu s každým jednotlivcom a vedú ich k tomu, aby boli najlepší. Ich všímavosť k súčasnosti im umožňuje konať so súcitom, láskavosťou a empatiou.

Lídri vytvárajú prostredie dôvery, kde ľudia vedia, čo sa od nich očakáva, môžu hrať podľa svojich silných stránok a sú uznávaní za svoje úsilie. Prostredníctvom rozvoja bezpečného a inkluzívneho pracovného prostredia môžu povzbudiť inteligentné riskovanie.

leading the way


Team-buildingové aktivity pre líderské zručnosti

Skvelí vodcovia vytvárajú príležitosti na zoznámenie sa so svojím tímom mimo typické pracovné prostredie. Tiež vodcovia vzdialených tímov, pokiaľ je to možné, vytvárajú príležitosti, ako sa so svojimi tímami stretnúť tvárou v tvár.

Team-buildingové aktivity sú ideálnym spôsobom, ako spoznať ich tím. Skúste Quickfire, ktorý každému členovi tímu umožňuje využívať jeho silné stránky. Alebo zábavnú, pútavú hru ako Beat the Box alebo hru vo virtuálnej realite, The Infinite Loop, ktorá prináša tímovú dynamiku pre skvelý výkon!

Pre tých, ktorí chcú rozvíjať vodcovské schopnosti svojich ľudí, sa osvedčila metodológia gamifikácie, ktorá účastníkom umožňuje zažiť učenie v kratšom čase a s trvalými výsledkami. Takouto team-buildingovou aktivitou je Peak Performance, v ktorej sa účastníci musia učiť pracovať ako jeden tím pre dovedenie expedície na vrchol Mount Everestu.

Preskúmajte naše dostupné team-buildingové aktivity tu alebo sa spojte s naším priateľským tímom, ktorý vám s radosťou pomôže zariadiť perfektný team-buildingový event pre vašich zamestnancov.

Esther Daniel

Vedúca angažovanosti partnerov v Catalyst Global

Zodpovedná za zaistenie organizačnej efektivity skrz stratégie angažovanosti partnerov v sieti Catalyst Global.

Všetky články

Odporúčame vám prečítať