Chain Reaction Lifesize

Vytvorenie dômyselnej reťaze mechanizmov.

2 - 8 hodiny
Vnútri aj vonku
Spolupráca
10 - Neobmedzený

Popis

V Chain Reaction Table Top tímy dostanú hernú dosku a set kariet s nápadmi, ktoré diskutujú v rámci skupiny. Zdieľajú tieto nápady s ostatnými tímami, aby vyvinuli stratégiu pre ich celkový vynález. Každý tím navrhne, postaví a otestuje niekoľko jednoduchých prístrojov. Spoja ich a znova otestujú. Potom spoja ich mechanizmy s tými z ostatných tímov a spolupracujú, aby zaistili prechod z jedného na druhý. Keď je vynález hotový a otestovaný, vo veľkom finále je tento vynález aktivovaný a postupuje cez každý z mechanizmov, až kým neaktivuje poslednú reakciu.

Očakávané výsledky

Kolaborácia medzi tímami na zdieľanie vedomostí a materiálov je nevyhnutná pre úspech a na rozšírenie limitov kreativity. Tímy pracujú na vývoji spoločnej vízie, vytvárajú spoločnú stratégiu, ktorú uskutočnia aplikovaním skvelých zručností na poli manažmentu projektov a zdrojov. Úspešné tímy rozumejú úlohe a kartám, odhadnú dostupné materiály, vytvoria približný plán a potom tento plán počas konštrukcie zhodnotia a príslušne adaptujú a zmenia. V testovacích fázach sa tímy naučia vytrvalosti napriek ťažkostiam a pozornosti pre detaily v ústrety excelencii. Chain Reaction vytvára skutočný pocit spoločného účelu a trvalý zdieľaný zážitok, kedy sú ich snahy odmenené úspechom.

Related Testimonial

Čo sa dá povedať – toto je naozaj úžasná teambuildingová aktivita. Viem, že za nás všetkých môžem povedať, že to bola tá najlepšia teambuildingová aktivita na akej sme sa kedy zúčastnili. To, čo sme dosiahli, mierou a kreativitou, presiahlo naše očakávania.

Standard Chartered Bank

Požiadajte o ponuku