Manažment rizík

Plánovaný prístup k potenciálnemu riziku umožní tímom vysporiadať sa s rizikami a zmenami.

risk management

Manažment rizík je predpovedanie a hodnotenie rizík a určenie postupov, ktoré majú zabrániť alebo minimalizovať ich vplyv. Riziko je zmiernené tým, že existujú dobre definované postupy a taktiky, ktoré zahŕňajú pridružené úlohy a zodpovednosti. Vyžaduje to taktiež primerané zdroje a priebežný tréning na vytváranie plánu manažmentu rizík.

Na úrovni projektov skúsenosti ukazujú, že ak sú všetci členovia tímu zapojení do identifikácie a vyhodnocovania potenciálnych rizík, v momente keď sa objavia, jednotlivci budú ostražitejší pri ich realizácii a manažmente. Toto prináša pridanú výhodu znižovaním strachu z rizika, čo je situácia, ktorá môže oslabiť inováciu a tvorivé myslenie.

Leadership tréningové hry povzbudzujú lídrov, aby vyvinuli stratégie na vytvorenie vyváženého prostredia pri prijímaní rizík na podporu inovácie a tvorivosti ich tímov. V dôsledku toho sa lídri môžu rozhodnúť využiť zážitkové teambuildingové hry, ktoré simulujú situáciu, v ktorej existuje potenciál pre riziko na zvýšenie povedomia o inovatívnych prístupoch k manažmentu rizika pre ich tímy. V nekonfrontačnom a bezstresovom vzdelávacom prostredí môžu jednotlivci zlepšiť svoje zručnosti pri identifikácii rizika a uplatňovaní jasnej komunikácie a stratégií na ich manažment. Zvyknú si a oboznámia sa s potenciálom rizika a naučia sa ho uvítať a nie od neho utekať. Tieto naučené zručnosti sa môžu prediskutovať a aplikovať na skutočné situácie.

Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies