Kooperácia

Zdieľanie relevantných informácií a zdrojov pomôže dosiahnuť ciele.

three people cooperating to create a dragons head in Catalyst teambuilding activity Dragons Squad

Kooperácia je dôležitá v sieťach, kde si jednotlivci vymieňajú relevantné informácie a zdroje na podporu ich vlastných cieľov, skôr ako spoločných cieľov. Ako výsledok môže byť dosiahnuté niečo nové, ale vznikne to od jednotlivca, nie z kolektívnej tímovej snahy.

Kooperácia je zdieľanie relevantných informácií a zdrojov, keď bola rozdelená práca medzi jednotlivcov tak, že každý je zodpovedný za vyriešenie určitého aspektu zastrešujúcej úlohy. V tímovej situácii, kedy jednotlivci vykonávajú oddelené úlohy, kooperácia je voľbou vymieňať si relevantné informácie a zdroje na pomoc druhým. Ak viacero tímov pracuje na oddelených úlohách v prospech zastrešujúcej úlohy, tímy si môžu zvoliť zdieľanie nápadov a materiálov, aby pomohli inému tímu dokončiť ich úlohu.

Teambuildingové aktivity vytvárajú oportunistické prostredie pre ľudí aby si uvedomili a uznali silu ich vlastných kolegov. Hry so zážitkovým učením simulujú kolaboratívne scenáre, kedy si všetci členovia tímu musia uvedomiť ich vlastné sily a zapojiť sa v rámci zábavnej a uvoľnenej situácie. Ako výsledok účastníci svedčia o tom, že reflektujú túto teambuildingovú skúsenosť dlho do budúcna, kedy kolaborujú v skutočnom živote na projekte v práci.


Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies