cross departmental cooperation

Ako teambuilding propaguje spoluprácu naprieč oddeleniami

Publikované 6. 5. 2019 autorom René Wittek

Spoločnosti sú od industrializácie rozdelené do organizačných jednotiek. To dáva zmysel, pretože to umožňuje kombinovať súvisiace úlohy a činnosti a združovať zdroje.

Je to však výzva. S cieľom zlepšiť efektívnosť musia spoločnosti zabezpečiť, aby oddelenia pracovali a fungovali spoločne. Organizácie musia opakovane pracovať a riešiť súvisiace štrukturálne ťažkosti. Samozrejme, toto je všeobecne známe. Väčšina spoločností používa organizačné schémy na ilustráciu toho, ako v organizácii spolupracujú zamestnanci jednej organizačnej jednotky s ostatnými jednotkami.

Nestačí však len vytvoriť štrukturálne podmienky, aby oddelenia a ich zamestnanci mohli hladko spolupracovať. Okolnosti musia byť vytvorené tak, aby to zamestnanci CHCELI.

cross functional cooperation

Oddelenia - Sociálna skupina?

Zo sociológie a sociálnej psychológie poznáme rôzne javy, ktoré sťažujú skupinovú spoluprácu. Medzi príklady patrí In-group vs. Out-group a Stereotyping. Hoci tieto javy explicitne neopisujú spoluprácu organizačných jednotiek, odhaľujú, že jednotlivci v skupinách majú často výhrady voči jednotlivcom z iných skupín.

Rôzne štúdie a experimenty ukazujú, že pocit spolupatričnosti v rámci skupiny je obzvlášť výrazný, keď sú jednotlivé prvky v sociálnej rovine veľmi podobné. Sociálne podobnosti sa neobmedzujú len na prvky ako úroveň vzdelania a príjmu, ale zahŕňajú aj pohlavie, farbu pleti a záľuby. Zdá sa byť pravdepodobné, že oddelenia so špecializovanými funkciami majú tendenciu mať podobnú úroveň vzdelania a príjmov. Na základe tohto predpokladu to môže viesť k tomu, že takéto oddelenie vytvorí vlastnú sociálnu skupinu v rámci spoločnosti.

In-group, stereotyping a out-group

Toto vytvorenie skupiny, s členstvom v ktorej sa človek psychologicky identifikuje, má za následok zvýhodňovanie voči skupine a absenciu podobného zvýhodňovania mimo skupiny. Táto preferencia a afinita k skupine voči prostrediu mimo skupiny alebo ku komukoľvek, kto je vnímaný ako mimo skupiny, môže byť na pracovisku vyjadrená rôznymi spôsobmi.

Ako často ste počuli trochu humorné, hoci podvedome hanlivé výrazy pre tímy vo vašej organizácii? „Podivíni z EO“. „Tí tam hore“. „Slimáky z výroby“. Okrem toho sú skupiny často označované ako ospravedlnenie za neplnenie cieľov. "MOHLI by sme pracovať lepšie, ale účtovné oddelenie nás zdržuje", "MOHLI sme predať novú produktovú radu už dávno, ak by marketingové oddelenie bolo lepšie". Toto „out-group“ myslenie môže viesť k tomu, že zamestnanci z rôznych oddelení nechcú spolupracovať.

Tieto výhrady sú väčšinou predsudkami, ktoré sa zintenzívňujú, keď sa skupiny izolujú od ostatných. Tento cyklus môže spôsobiť, že spolupráca medzi oddeleniami v spoločnostiach už nebude účinná napriek existujúcim štrukturálnym podmienkam.

S cieľom čeliť týmto javom by spoločnosti mali pravidelne usporiadavať spoločné teambuildingové stretnutia, počas ktorých by jednotlivci z rôznych oddelení mali byť pridelení do tímov, aby spoločne vykonávali teambuildingovú aktivitu. A možno aj diskutovali o spolupráci medzi oddeleniami.

cross departmental cooperation

Beat the Box spája oddelenia

V skúsenostnej teambuildingovej aktivite, Beat the Box, je celá skupina rozdelená na malé tímy, všetky majú na stole svoj vlastný uzavretý box. Krátky a vzrušujúci video trailer predstavuje účastníkom aktivitu: Tajomný hlas vyzve každého, aby zastavil odpočítavanie v priebehu 90 minút. Všetky nástroje, ktoré potrebujete, sú v uzamknutom boxe a uzamknutých kufroch vo vnútri, takže je všetky z nich potrebné otvoriť pomocou hádaniek. Účastníci sa na začiatku domnievajú, že ide o súťaž, keďže sú rozdelení do tímov, zrejme všetky skupiny majú rovnaké materiály a neexistujú žiadne pokyny na spoluprácu.

Na začiatku sa každý tím snaží čo najrýchlejšie otvoriť svoj vlastný box alebo kufre. Ako hra pokračuje, tímy si uvedomujú, že budú potrebovať aj výsledky ostatných skupín, aby dokázali zastaviť odpočítavanie. Skupiny (analogicky s oddeleniami) musia preto zdieľať výsledky (analogicky s výsledkami práce), aby mohli zastaviť odpočítavanie času (analogicky k cieľu spoločnosti).

Teambuilding zlepšuje spoluprácu medzi oddeleniami

Tento teambuilding sa preto zameriava na dva rôzne aspekty, aby sa zlepšila spolupráca medzi oddeleniami: Na jednej strane je celá skupina rozdelená do malých tímov, takže zamestnanci z rôznych oddelení musia spolupracovať. Táto aktívna spolupráca a spoločný cieľ môžu viesť k odstráneniu predsudkov a tým k uvoľneniu in-group myslenia a konania. Na druhej strane budú účastníci hravou formou upozornení, že je nevyhnutné, aby oddelenia spoločnosti nestratili zo zreteľa spoločný firemný cieľ.René Wittek

Zakladateľ a jednateľ v Spielgestalter

Rene Wittek je sociálny psychológ, ktorý rád identifikuje súčasné výzvy, ktorým spoločnosti čelia, a hľadá inovatívne spôsoby, ako ich riešiť.

Všetky články

Všetky články

Odporúčame vám prečítať