Change management

Strategický líder a jasná komunikácia dokážu získať oddanosť všetkých stakeholderov.

managing change in an organisation

Podnikateľské prostredie sa neustále mení a so zvýšenou globálnou konkurenciou vyžaduje od efektívnych firiem, aby boli agilné a v stave zmeny. Od lídrov sa preto vyžaduje, aby strategicky plánovali túto zmenu. Keďže nakoniec sa zmena uskutoční cez činnosti zamestnancov, dôležité je hlboké pochopenie kultúry spoločnosti, jej hodnôt, ľudí a správania. Zmena nevyhnutne spôsobuje neistotu a odpor jednotlivcov na všetkých úrovniach biznisu. Získanie pochopenia a oddanosť lídrov ako aj kľúčových stakeholderov im umožní presvedčiť sa o potrebe zmeny a vybaví ich na podporu ľudí vo svojich tímoch počas procesu zmeny.

Jasná a praktická komunikácia, ktorá je dobre načasovaná a konštantná, je rozhodujúca pre úspech zmeny počas celého procesu zmeny. Program zmeny je potrebné nepretržite prehodnocovať a upravovať. Ľudia sú bytosti zvykov. Je dôležité, aby odporcovia boli umlčaní alebo odstránení. Odmeňovanie a uznanie tímov a jednotlivcov viditeľne posilňuje hodnotu prijatia zmeny a prekonáva závislosť na statuse quo.

Teambuildingové cvičenia sú efektívnym nástrojom na uvedomenie si nutnosti zmeny. Sú známou metódou neformálnych komunikačných stratégií na ovplyvnenie zmeny a diksutovanie otázok, ktoré môžu nastať kvôli zmene.

Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies