Rozhodovanie

Efektívne zvoľte správne postupy z viacerých možností spoločne ako tím.

decision making

Robenie rozhodnutí je proces, ktorého výsledkom je výber spôsobu konania či presvedčenia z niekoľkých alternatívnych možností. Bez postupu môže byť rozhodovanie náročné pre jednotlivcov a ešte viac pre tímy. Prílišná analýza cieľov a ponúkaných alternatív môže viesť k zahlteniu informáciami a ochromeniu rozhodovacieho procesu.

Rozhodovať ako tím vyžaduje konštruktívne prostredie, kde sú ľudia slobodný vyjadriť ich názor v rámci stanovených pravidiel komunikácie. Je dôležité získať súhlas všetkých členov tímu.

Ako prvý krok detailne preskúmajte situáciu, určite si ciele a zoraďte ich podľa dôležitosti. Potom vytvorte alternatívne akcie na prehodnotenie týchto cieľov. Tento proces ozrejmí jednu možnosť, ktorá najviac vyhovuje cieľom. Keď je najlepšie riešenie vybrané, prehodnoťte plán, skutočne zohľadňujúc možné nežiadúce dôsledky. Potom toto rozhodnutie komunikujte a vykonajte. Naďalej analyzujte plán a podniknite ďalšie kroky aby ste sa vyhli všetkým problémom.


Spojte sa s nami

Pozrite sa na tento výber obľúbených programov.
Nenašli ste to, čo hľadáte?

Spojte sa s nami

Súvisiace Case Studies