Zdravšie, šťastnejšie, harmonickejšie a produktívnejšie tímy

Publikované 3. 6. 2019 autorom Guy Baker

Fyzické, duševné, finančné, duchovné a emocionálne zdravie sú dôležité pre zapojenie, udržanie a výkonnosť zamestnancov. Môžu tiež viesť k súdržnosti tímu a celkovej produktivite. Početné štúdie ukazujú priamu súvislosť medzi blahobytom zamestnancov a zníženou absenciou.

Firemná stratégia blahobytu (tzv. well-being) sa dnes nesústredí len na ,,zdravie a bezpečnosť", ale zahŕňa aj programy, ktoré riešia sociálne spojenia a emocionálne zdravie. Rastúci počet podnikov rozširuje svoje stratégie na zlepšenie duševného zdravia zamestnancov a ich blahobytu ešte ďalej, ako napríklad flexibilnú pracovnú dobu, prácu z domova a dokonca aj starostlivosť o deti.

Blahobyt na pracovisku začína rozvíjaním kultúry zdravia s dôslednou a častou komunikáciou, ktorá vzdeláva zamestnancov s dôverou a úprimnosťou. Lídri musia byť oddaní veci a vystupovať ako vzory. Fyzické prostredie a siete sociálnej podpory by mali byť navrhnuté tak, aby podporovali blahobyt. Teambuildingové programy sú osvedčenou súčasťou efektívnej korporátnej stratégie blahobytu.

orchestrate

Hudba pre blahobyt

Zapojenie sa do hudby, či už načúvanie, učenie alebo hranie, v spoločnosti druhých vedie k vyššej subjektívnej pohode. Hudba hrá rozhodujúcu úlohu v emocionálnej regulácii a rozvíjaní pocitov jednoty v skupine. Energizery ako krátke, ostré hudobné a rytmické aktivity prinášajú úplnú zmenu tempa, sú osviežujúce a energizujúce.

V teambuildingových hudobných aktivitách účastníci hrajú na nástroje alebo spoločne spievajú. Hudobné programy siahajú od orchestrálnych kúskov, world music, cez Haka, beatbox a Daft Punk. Tieto aktivity, ktoré preukázateľne zlepšujú neuroplasticitu a učenie, zdvihnú náladu a zjednotia skupinu. S trochou pomoci, chytrými technikami a skupinovou spoluprácou, môže tím zahrať skladbu na vyššej úrovni, než je očakávanie všetkých zúčastnených.

toy factory

Dávanie pre blahobyt

Dávať je tak silné pre osobu, ktorá dáva, ako aj pre osobu, ktorá prijíma. To sa nielen hovorí, ale je to podporené aj vedeckým faktom. Keď pomáhame druhým, naše mozgy uvoľňujú oxytocín, serotonín a dopamín. Tieto hormóny podporujúce náladu pôsobia proti účinku stresového hormónu, kortizolu, čo vedie k pozitívnemu účinku na duševné zdravie a pohodu osoby, ktorá obdarúva. Kolaboratívne teambuildingové aktivity, ktoré sú určené na rozvoj soft-skills (tzv. mäkkých zručností) a pritom podporujú pomoc a prácu s ostatnými, majú preto ďalšiu výhodu v zlepšení nálady a znížení stresu.

Dávanie ako skupina, nie ako jednotlivec, vedie k najväčším pocitom šťastia. Sociálne spojenia a spoločná skúsenosť pomáhajú v premene štedrého správania na pozitívne pocity darcu. Dávanie ako skupina navyše umožňuje väčší vplyv, než by človek dosiahol sám o sebe a tiež väčší pocit úspechu.

CSR teambuildingové aktivity sú určené nielen pre rozvoj základných soft-skills, ale aj pre dobrú vec. Medzi príklady patrí stavba bicyklov, tvorba hračiek alebo získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom účasti na zábavných a pútavých tímových aktivitách. Zapojenie zamestnancov do výberu miestnej dobročinnej organizácie alebo vyberanie dobrej veci prostredníctvom organizácie, ako je B1G1, podporuje záväzok k projektu a aktivitu.

meditainment

Mindfulness pre blahobyt

Všímavosť (tzv. mindfulness) je duševný stav dosiahnutý zameraním vedomia na súčasný okamih a zároveň pokojným poznávaním a prijímaním vlastných pocitov, myšlienok a telesných pocitov. Všímavosť bola preukázaná ako pomoc pri zmiernení stresu, znížení krvného tlaku, znížení chronickej bolesti a zlepšení spánku. Ľudia, ktorí praktizujú pravidelnú meditáciu tohto typu, uvádzajú, že sa cítia pokojnejšie, menej stresovaní a schopní sa lepšie vyrovnať s náročnými situáciami.

Pre väčšinu ľudí je ťažké sústrediť sa, bez toho aby sa rozptyľovali. Rovnako ako stavba tela, aj myseľ môže byť posilnená pre lepšiu pozornosť cez pravidelné duševné cvičenia. Pravidelná meditačná prax ukázala, že zahusťuje oblasť mozgu zodpovednú za pamäť a učenie. Meditácia tiež zvyšuje pozornosť a sústredenie.

Vedené meditácie všímavosti ako prestávka na konferencii alebo workshope uvoľňujú a zlepšujú koncentráciu a výsledky vzdelávania.

giving for wellbeing

Pokiaľ má výskum pravdu, podniky, ktoré sa zameriavajú na blaho svojich zamestnancov, rozvíjajú kultúru blahobytu na pracovisku a zavádzajú agilné stratégie, budú ťažiť z výhod zdravších, šťastnejších, harmonickejších a produktívnejších tímov.

Guy Baker

Zakladajúci riaditeľ Catalyst Global

Guy mal víziu na vytvorenie & rozvoj teambuildingových konceptov a potom sa pustil do presviedčania celého sveta o ich benefitoch.

Všetky články

Všetky články

Odporúčame vám prečítať