Island Survivor

Dokáže váš tím prežiť na ostrove tak dlho, aby bol zachránený?

1 - 2 hodiny
Vnútri
Súťaživosť aj spolupráca
4 - Neobmedzený

Popis

Tímy uviazli na ostrove. Aby unikli, musia uvidieť prechádzajúcu loď a vyslať jej signál. Zatiaľ čo čakajú, musia sa prispôsobiť ostrovnému životu, aby prežili.

Ostrov, ktorý je znázornený na tablete, je rozdelený do deviatich zón. V každej zóne tímy čelia množstvu výziev zameraných na rôzne aspekty prežitia na ostrove, vrátane vody, počasia, prvej pomoci, budovania prístreškov, signalizácie apod. Veci vyplavené na breh im pomôžu pri riešení výziev. Úspešné splnenie úloh im dá životne dôležité zručnosti pre prežitie.

Aby tímy mohli prežiť, musia získať dostatok vedomostí o každom aspekte. Príliš veľa času v zóne a stratia čas na získanie vedomostí o ďalších technikách prežitia. Príliš málo času a nezískajú potrebné znalosti, ktoré potrebujú. Akonáhle opustia zónu, nemôžu sa vrátiť.

Tímy nakoniec určia názov lode a kedy bude prechádzať. Úspešné tímy dajú znamenie lodi a sú zachránené. Tím s najväčším počtom bodov je vyhlásený za víťaza.

Očakávané výsledky

Pre prežitie musia ostrovné tímy vyvinúť stratégiu a aktívne ju aplikovať. Vedieť, kedy prejsť do ďalšej zóny a kedy v zóne zotrvať, vyžaduje aj aktívnu komunikáciu a konsenzuálne rozhodovanie. Tímy sa bavia tým, že sa učia, ako sa učiť spoločne, a získavajú vedomosti o skutočných schopnostiach prežitia. Obmedzený čas a zdroje podrobujú tímovú dynamiku skúške a vyzývajú tímy, aby hľadali príležitosti. Každá zóna umožňuje pridelenie úloh konkrétnym členom tímu, aby mohli ukázať svoje silné stránky pre celkový prospech tímu. Vďaka svojmu flexibilnému prístupu môže byť Island Survivor navrhnutý pre hodinové sedenie alebo hlbšiu hru pre vývoj tímu trvajúcu cez 3 hodiny.

remote team building

Remote Team Activity

This activity has been designed for people who work remotely. Your team may be working from home, in different regional office locations or in different countries! . Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.

Požiadajte o ponuku