Sociálna zodpovednosť s dopadom

Byť súčasťou siete Catalyst a jej doživotného partnerstva s globálnou iniciatívou dávania, Buy1GIVE1, umožňuje Catalyst Slovensko vytvárať skutočnú zmenu pre ľudí a komunity, ktoré to potrebujú. Za každého účastníka team-buildingového programu od Catalyst Slovensko darujeme neziskovej organizácii B1G1.

Ciele udržateľného rozvoja OSN

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, prijatá všetkými členskými štátmi OSN v roku 2015, poskytuje zdieľaný plán pre mier a rozvoj pre ľudí a planétu. Pre dnešok aj pre budúcnosť.

V jej srdci je 17 cieľov pre udržateľný rozvoj (SDG), ktoré sú urgentným volaním po konaní pre všetky krajiny - rozvinuté i rozvojové - v globálnom partnerstve. Rozumejú tomu, že ukončenie chudoby a inej núdze musí ísť ruka v ruke so stratégiami, ktoré zlepšujú zdravie a vzdelanie, obmedzujú nerovnosť a zlepšujú ekonomický rast – všetko pri boji s klimatickou zmenou a prácou na zachovaní našich oceánov a lesov.

Náš príspevok SDG

V Catalyst je našou misiou pozitívne ovplyvňovať spoločnosti a jednotlivcov prostredníctvom team-buildingu. Robíme krok naviac. Vždy, keď sa niekto zapojí do programu od Catalyst, darujeme jednému zo špeciálne vybraných B1G1 projektov s veľkým dopadom.

B1G1 spája každé dávanie a dopad s cieľmi udržateľného rozvoja OSN. Darovaním teda priamo prispievame k 17 trvalo udržateľným cieľom, ktoré pomáhajú ukončeniu chudoby, boju s nerovnosťou a nespravodlivosťou a boju s klimatickou zmenou v roku 2030.

giving with B1G1

Podniky sú hlavnou silou pre dobro v dnešnom svete

Byť súčasťou B1G1 znamená, že sme súčasťou hnutia, kde sa spájajú podniky a menia spolu svet. To, že je naše dávanie spojené s cieľmi udržateľného rozvoja nám dáva zmysluplný spôsob sledovania nášho prispenia k cieľom udržateľného rozvoja. Používame to ako prostriedok k vedeniu a inšpirovaniu nás v pozitívnom raste.

access to clean water

B1G1 - Unikátny model dávania

Veľmi vám odporúčame, aby ste sa pozreli na B1G1. Na rozdiel od konvenčných modelov dávania pomáha B1G1 malým a stredným podnikom dosiahnuť väčší sociálny vplyv zapojením aktivít dávania do ich každodenných obchodných operácií pre vytvorenie unikátnych Príbehov dávania. Každá obchodná transakcia (a ako výsledok vaša každodenná aktivita) môže ovplyvniť životy už od 1 centu.

UN Sustainable Development Goals

Magický kruh

Pre nás v Catalyst to doplňuje skvelý ‘magický kruh’: skvelý herný dizajn, skvelý vplyv na všetkých účastníkov a ich spoločnosti, robenie skvelých vecí; spolu s vami.

Náš príspevok SDG

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG