O nás - mapa B1G1

Sociálna zodpovednosť s dopadom

Catalyst Slovensko spolupracuje s globálnou iniciatívou Buy1GIVE1, pomocou ktorej podporujeme ľudí a komunity, ktoré to naozaj potrebujú. Za každého účastníka teambuildingového programu od Catalyst Slovensko darujeme percento zo zisku neziskovej organizácii Buy1GIVE1.

O nás - dávať späť

Ciele udržateľného rozvoja OSN

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, prijatá všetkými členskými štátmi OSN v roku 2015, poskytuje plán ako udržať mier a udržateľné rozvoj ľudí a planéty. Pre dnešok aj pre budúcnosť.

V jej srdci je 17 cieľov pre udržateľný rozvoj (SDG), ktoré sú urgentnou výzvou na akciu pre všetky krajiny - rozvinuté i rozvojové - v globálnom partnerstve. Ukončenie chudoby a inej núdze musí ísť ruka v ruke so stratégiami, ktoré zlepšujú zdravie a vzdelanie, obmedzujú nerovnosť a zlepšujú ekonomický rast – spolu s bojom s klimatickou zmenou a prácou na zachovaní našich oceánov a lesov.

Náš príspevok SDG

Našou misiou je pozitívne ovplyvňovať komunity a jednotlivcov prostredníctvom teambuildingov a tréningov. No robíme krok naviac. Vždy, keď sa niekto zapojí do nášho programu, darujeme percento z nášho profitu jednému z vybraných projektov B1G1.

B1G1 spája každý svoj projekt s cieľmi udržateľného rozvoja OSN. Darovaním cez B1G1 priamo prispievame k 17 trvalo udržateľným cieľom, ktoré pomáhajú k ukončeniu chudoby, boju s nerovnosťou a nespravodlivosťou a boju s klimatickou zmenou.

giving with B1G1

Firmy sú hlavnou silou pre dobro v dnešnom svete

Byť súčasťou B1G1 znamená, že sme súčasťou hnutia, kde sa celosvetovo spájajú firmy a menia spolu svet. Byť súčasťou tohto globálneho hnutia nám dáva obrovskú inšpiráciu a chuť neustále sa zlepšovať.

access to clean water

B1G1 - Unikátny model dávania

Určite si kliknite na web organizácie B1G1. Na rozdiel od bežných charitatívnych organizácií, B1G1 pomáha malým a stredným firmám zapájať sociálnu zodpovednosť a pomoc do ich každodenných obchodných procesov. Vďaka tomu dokážeme ovplyvňovať životy ľudí na opačnom konci planéty.

UN Sustainable Development Goals

Magický kruh

Pre nás v Catalyst Global to uzatvára ‘magický kruh’ vzájomnej pomoci a dokonalosti. Spájame biznis, zmysluplné tímové programy a účinnú pomoc tým, ktorí to potrebujú najviac.

Náš vplyv na ciele udržateľného rozvoja OSN

B1G1 SDG

524,863

DOPADOV


B1G1 SDG

350199

DOPADOV


B1G1 SDG

447906

DOPADOV


B1G1 SDG

536865

DOPADOV


B1G1 SDG

144044

DOPADOV


B1G1 SDG

359493

DOPADOV


B1G1 SDG

242818

DOPADOV


B1G1 SDG

640195

DOPADOV