Mark Davenport

Mark Davenport

Riaditeľ pre rozvoj podnikania

LinkedIN

Zodpovedný za identifikáciu nových perspektívnych partnerov a ich akvizíciu do siete Catalyst Global.

Mark pracuje v teambuildingovom priemysle už viac ako 25 rokov a ostáva zanietený a oddaný benefitom teambuildingu pre angažovanosť zamestnancov a úspech firiem.
Moje pracovné skúsenosti naprieč všetkými úlohami v teambuildingovom priemysle mi umožňujú pristupovať k mojej úlohe, ako vedúcemu podnikateľského rozvoja, s rozsiahlymi skúsenosťami a obsiahlymi vedomosťami vo všetkých záležitostiach. Som predovšetkým zodpovedný za identifikáciu nových perspektívnych partnerov a sprostredkovanie ich akvizície do siete Catalyst Global. Úspechy zahŕňajú spoluprácu s CEO v Catalyst Global, Guyom Bakerom, na raste Catalyst Global ako súčasného lídra na globálnom teambuildingovom trhu so sieťou 30 partnerov v 43 krajinách.

Mám bystrý odhad pri rozvoji produktov, riadení a koordinácii všetkých produktových R&D funkcií na zaistenie toho, aby línia produktov Catalyst Global pokračovala vo vedení v rámci priemyslu, čo sa týka sofistikovanosti, dobrého dizajnu a nastavenia na súčasné trendy a potreby trhu.
Špecializácia:

• Rozsiahle praktické skúsenosti a porozumenie všetkých aspektov teambuildingového priemyslu.

• Živý záujem a vedomosti v biznisovej psychológii a vede o ľudskom správaní na dosiahnutie efektívneho a udržateľného výkonu u jednotlivcov a organizácií.

• Vypracovanie plánov na rozvoj podnikania, dizajn a implementácia procesov na podporu rastu firiem prostredníctvom definície zákazníka a trhu.

• Sprostredkovanie rastu podnikania spoluprácou so zamestnancami a partnermi Catalyst Global.

• Budovanie a udržiavanie dobrých kontaktov so súčasnými a perspektívnymi partnermi ako aj inými firmami a projektovými partnermi.

• Nábor kandidátov až po kontrakt (zahŕňa identifikáciu nových partnerov a trhov, vývoj prístupu k trhu, identifikácia perspektív, príprava ponúk, atď.)

• Identifikácia potrieb trhu a dizajn kreatívnych a inovatívnych teambuildingových riešení.

Articles by this Author