CES oslávil 10 výročie so zamestnancami v 11 krajinách

Publikované 23. 9. 2016

Počas 10teho výročia založenia CES oddelenia v Continental Engineering Services, čo je súčasť nemeckého automobilového giganta, Continental, bol členmi teambuildingovej siete Catalyst Global zorganizovaný globálny “Beat the Box” v 9 krajinách, naprieč 11 mestami a s 1188 účastníkmi. Počas Beat the Box dostane každý tím uzamknutú hliníkovú box, ktorá je sériou uzamknutých puzdier. Tímy musia otvoriť box ako aj každé puzdro a to vyriešením série hádaniek a záhad. Avšak konečným cieľom je, aby skupina kolektívne vyriešila záhadu a zastavila tikajúce hodiny!

Pre Continental táto aktivita bola ako scéna z filmu James Bond. Výkonný riaditeľ Continental Engineering Services GmbH, Bernd Neitzel, otvoril aktivitu s inšpiratívnym hereckým výkonom a inšpiroval všetkých účastníkov k účasti na aktivitách. Vysvetlil ich poslanie. Domovská stránka oddelenia CES bola napadnutá úhlavným nepriateľom Jamesa Bonda. Cieľom bolo, aby účastníci obnovili domovskú stránku oddelenia CES, ktorú hackol nepriateľ Jamesa Bonda, Ernstom Stavrom Blofeldom. Blofeld hrozil, že vymaže celú spoločnosť za 90 minút! Ak chcú zabrániť tejto katastrofe, skupina musí rozlúštiť kód a obnoviť ich web.

1188 účastníkov v 11 lokalitách po celom svete - Mexiko, Šanghaj, Banglaore, Vesprem, Timosoara, Frankfurt, Norimberg, Regensburg, Ingolstadt, Toulouse a Auburn Hills - sa chystá pracovať na rozlúštení kódu. Každý tím začal tým, že pracoval na riešení hádaniek, aby otvorili svoje boxy. Už čoskoro však zistili, že vo svojom závode proti času musia spolupracovať s inými tímami, aby záhadu vyriešili. Prostredníctvom inteligentného kreatívneho myslenia, tímovej práce a spolupráce bol kód rozlúštení a domovská stránka obnovená!

Účastníci z Continental povedali, že sa dobre zabavili a naučili sa spolupracovať s ľuďmi v iných mestách, s ktorými predtým nikdy nepracovali. Je to bežné v pracovných prostrediach, kde sú oddelenia decentralizované po mnohých pracoviskách, že tímy pracujú v bunkách a často zanedbávajú zdieľanie osvedčených postupov. Manažment mal pocit, že Beat the Box je fantastický spôsob využitia nástroja zážitkového učenia na zdôraznenie tejto dôležitej otázky. Bolo to skvelou príležitosťou pre medzinárodne pôsobiace oddelenia, aby spoločne "hrali" za spoločný cieľ. Táto zdieľaná skúsenosť sa prejaví dlho do budúcnosti.

Beat the Box, je kreatívnym výtvorom Markusa Ruesa a Rene Witteka, zakladateľov Spielgestalter, partnera Catalyst Global v Nemecku. Beat the Box je celosvetovo dostupný, exkluzívne prostredníctvom siete Catalyst Global.

Všetky prípadové štúdie