Kingfisher Asia spolupracoval s novou misiou

Publikované 28. 2. 2014

140 účastníkov dostalo sériu plánov na označenie, vymedzenie a vyrezanie veľkých kartónov, z ktorých sa dajú zložiť štyri rovnaké tvary. Tieto tvary potom vytvoria puzzle sa postavenie veľkej pyramídy.

Pracujúc v dvadsiatich štyroch menších tímoch, si účastníci rozdelili úlohy a zdroje ,a rýchlo spolupracovali na vytvorení tímovej pyramídy. Potom boli tieto jednotlivé pyramídy spojené s inými tímami pomocou budovania oktaedra. Tým sa zabezpečila spolupráca a kooperácia v susedných tímoch a poskytlo sto fórum pre integráciu zdrojov a zručností.

Novo pripojené tvary poskytli tri úrovne oveľa väčšej pyramídy na integráciu celej organizácie. Tímy 12 - 24 poskytli základňu, pričom tímy 5 - 11 združovali strednú časť predtým, ako konečne tímy 1 - 4 poskytli hornú časť celej pyramídy.

Táto obrovská inštalácia bola potom ozdobená novou misiou, víziou a hodnotami spoločnosti, aby boli zabezpečené posilnenie a internalizácia u všetkých účastníkov. Tak ako bola pyramída postavená pomocou tímovej práce a zdieľania zdrojov; tak aj spoločnosť môže získať úspech tým, že postaví misiu, víziu a hodnoty spoločne na vlastnej, tímovej a organizačnej úrovni, ako je reprezentované hotovou pyramídou.

Príbehy klientov

Všetky prípadové štúdie